C. Vollebekk fabrikker

Fokusområde Pådriv: Sosial infrastruktur og Sirkulær produksjon i by

Kort om prosjektet

Vollebekk Fabrikker ble startet i 2018 og har hatt som formål å skape varige verdier og en bærekraftig utvikling på Vollebekk, med fokus på trippel bunnlinje. Fabrikken har vært et midlertidig sted for utvikling og inkubasjon av løsninger innen gjenbruk, reparasjon og grønn produksjon, og har huset produksjon, verksted og kontorer til nærmiljøet, oppstarts- bedrifter, bærekraftsvirksomheter, entreprenører og organisasjoner. 


Les underveisevaluering gjort av Urgent Agency her Etter to år med høyt aktivitetsnivå bestilte de fire partnerne bak prosjektet en evaluering av Vollebekk Fabrikker, som du kan lese her. Rapporten er bygget opp i tre deler; fra beskrivelse og evaluering av nåværende prosjekt til overføringsverdi og anbefaling til fremtidige prosjekt. I den evaluerende delen vektlegges tre sider ved Vollebekk Fabrikker: det konkrete prosjektet, den organisatoriske modellen som førte til og leder prosjektet og endelig hvilken rolle prosjektet har spilt for bydelen og samfunnet forøvrig.

Status: Vollebekk Fabrikker er et ferdig kapittel, men arven lever videre på flere måter. Les mer om det og mye mer her.

Varighet: 2018-2022
Finansiering:
Samfinansiering mellom partnerne
Partnere:
Bydel Bjerke, OBOS, Aspelin Ramm og Pådriv.

Pådriv Oslos rolle: initiativtaker sammen med bydelen, og leder av styringsgruppen

Contact

https://www.vollebekkfabrikker.no/

post@oslo.paadriv.no

Prosjekter hos Pådriv

Oslo