Vollebekk fabrikker

FOTO 

Fokusområde Pådriv: Sosial infrastruktur og Sirkulær produksjon i by

Vollebekk Fabrikker er en del av et byutviklingsprosjekt på Vollebekk, hvor store deler av området skal transformeres til en grønnere bydel. Vollebekk Fabrikker vil være med på å skape varige verdier og en bærekraftig utvikling i Vollebekk, med fokus på trippel bunnlinje som fremmer miljø, sosiale verdier og økonomisk vekst. Vollebekk Fabrikker er et resultat av et innovativt samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig nettverk. 

Etter to år med høyt aktivitetsnivå bestilte de fire partnerne bak prosjektet en evaluering av Vollebekk Fabrikker, som du kan lese her. Rapporten er bygget opp i tre deler; fra beskrivelse og evaluering av nåværende prosjekt til overføringsverdi og anbefaling til fremtidige prosjekt. I den evaluerende delen vektlegges tre sider ved Vollebekk Fabrikker: det konkrete prosjektet, den organisatoriske modellen som førte til og leder prosjektet og endelig hvilken rolle prosjektet har spilt for bydelen og samfunnet forøvrig.


Se også:
Prosjektmandat 2020, vollebekkfabrikker.no Og sluttrapport

Nøkkelaktører: Bydel Bjerke, OBOS, Aspelin Ramm og Pådriv.

Kontakt: Anne Dubrau anne@vollebekkfabrikker.no

Prosjekter hos Pådriv

Oslo