SPARE - Space of resilience

FOTO 

Pådriv Fokusområde: byens tåleevne, sosial infrastruktur

Kort om prosjektet
:
Pådriv har ansvar for én av arbeidspakkene i prosjektet: WP5: Cross-sectoral polycentric collaborative SPARE-management – the “Rainproof!” experiment. Arbeidet går ut på å samle innsikt om, utforme, etablere og teste ut nye forskningsbaserte polysentriske (flerkjernet) beslutningseffektive prosesser og ledelses-, styrings- og forvaltningsformer som skaper engasjement, eierskap og samskaping om blågrønn infrastruktur i etablerte byarealer.

Status:
Vi har gjennomført kick-off både for totalprosjektet og for vår arbeidspakke. 

Varighet: Okt. 2021 - Sep. 2025

Finansiering: FoU-prosjektet er finansiert av Forskningsrådet 

Partnere: NIVA, Pådriv, NMBU, NINA, UCPH, Volue, BYM, PBE, Asker, Bærum, Lørenskog, HRTB arkitekter

Pådriv Oslos rolle: Prosjekt- og forskningsledelse for én av arbeidspakkene, prosjektressurs i to andre. Pådrivs arbeid ledes av Håkon Iversen (nettverksledelse) og Erle Kvistvik i Sweco

Prosjektleder: Isabel Seifert-Dähnn, NIVA, Kontakt hakon@oslo.paadriv.no for mer info

Prosjekter hos Pådriv

Oslo