Startblokka på Linderud

FOTO 

Fokusområde Pådriv: Sosial infrastruktur

Kort om prosjektet

Startblokka er neste generasjons samfunnshus, og starten på byutviklingen som skal skje på den gamle industritomten hvor Siemens tidligere hadde sitt hovedkvarter. 

Status
Startblokka på Siemens-tomta på Linderud er et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Bjerke, Pådriv og StorOslo Eiendom. Konseptet er inspirert av Vollebekk fabrikker, men Startblokka er tre ganger større enn Vollebekk fabrikker i areal. Hovedfokus vil være på sosial bærekraft, og leietakerne skal bidra til et sosialt fellesskap og å bygge nærmiljø. På Startblokka videreutvikler vi erfaringene fra Vollebekk Fabrikker, og jobber for å modne Linderud som et godt og bærekraftig sted å bo og jobbe. Startblokka er stedet du kan starte noe nytt - din egen arbeidsplass, nye aktiviteter eller arrangementer. Startblokka er en møteplass hvor du er velkommen til å se, være nysgjerrig, og treffe andre. Her er det mange små bedrifter i kreative og innovative næringer, som alle bidrar til å gjøre Startblokka til et sosialt og spennende sted.

Les mer på https://startblokka.com/ eller i Groruddalens avis eller følge Startblokka på Instagram og Facebook

Varighet:
2021-2023 (mulighet for forlengelse)
Finansiering: Samfinansiering mellom bydel og Stor Oslo Eiendom

Pådriv Oslos rolle: partner og deltaker i styringsgruppen. Spesielt fokus på måling av sosial verdi i områdeutviklingen, og spredning av modellenContact

Prosjektleder Hildegunn Gutvik

kontakt@startblokka.com+47 95756426

Prosjekter hos Pådriv

Oslo