C. Startblokka

Fokusområde Pådriv: Sosial infrastruktur, Sirkulær produksjon

Kort om prosjektet

Startblokka er neste generasjons samfunnshus, og starten på byutviklingen som skal skje på den gamle industritomten hvor Siemens tidligere hadde sitt hovedkvarter. 

På Startblokka videreutvikler vi erfaringene fra Vollebekk Fabrikker, og jobber for å modne Linderud som et godt og bærekraftig sted å bo og jobbe. 

Startblokka er stedet du kan starte noe nytt - din egen arbeidsplass, nye aktiviteter eller arrangementer. Startblokka er en møteplass hvor du er velkommen til å se, være nysgjerrig, og treffe andre. Her er det mange små bedrifter i kreative og innovative næringer, som alle bidrar til å gjøre Startblokka til et sosialt og spennende sted.

Les mer på  https://startblokka.com/

Varighet:
2021-2023 (mulighet for forlengelse)
Finansiering: Samfinansiering mellom bydel og Stor Oslo Eiendom

Pådriv Oslos rolle: Pådriv Oslo har ikke en aktiv rolle per 2023, men har vært partner og deltaker i styringsgruppen. Spesielt fokus på måling av sosial verdi i områdeutviklingen, og spredning av modellen

Prosjektleder: Hildegunn Gutvik og Ellen Pande Rolfsen (bydel Bjerke)Contact

Sandra Skretting

sandra@oslo.paadriv.no

Prosjekter hos Pådriv

Oslo