Arena for sirkulær massehåndtering

FOTO 

Fokusområde Pådriv: Byens tåleevne

Når vi bygger byen vår graver vi opp store mengder stein og andre masser. I dag fjernes disse massene med store dieseldrevne lastebiler til deponier utenfor byen, i stedet for å gjenbruke så mye som mulig. Klimagassutslippene er store. Vi må gjøre noe med det nå. I 2019 begynte vi med en serie av samlinger og utviklet konkrete idéer til pilotprosjekter. Hovinbyen, Norges største byutviklingsområde, danner utgangspunkt for pilotprosjektene, men løsningene som utvikles vil være like relevant i andre byer og byområder. I 2021 starter de første pilotprosjektene opp, og arenasamlingene fortsetter.

Arenaen skal bidra til:

  • betydelig CO2 reduksjon fra massehåndtering innen 2025
  • økt gjenbruk og mer effektiv håndtering av masser i Hovinbyen
  • bedre involvering av innbyggere i problemstillingene og løsningene

Status

Arenaen er planlagt ut 2022. Første pilotprosjekt avsluttet i 2021, andre pilotprosjekt startet opp i 2021 og forventes avsluttet april 2022. 


Mer informasjon: Åpen ressursmappe for arenadeltakerne

Nøkkelaktører: Norges Geotekniske institutt (NGI), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Klimaetaten (Oslo kommune), Plan- og bygningsetaten (Oslo kommune), Ecoloop og Pådriv

Kontakt: Meld deg på epostlisten for invitasjoner og oppdateringer

Marie Harbo Dahle, marie@oslo.paadriv.no eller Håkon Iversen, hakon@oslo.paadriv.no

Foto: NGI

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo