Arena for sirkulær massehåndtering

Fokusområde Pådriv: Byens tåleevne, sirkulær produksjon

Når vi bygger byen vår graver vi opp store mengder stein og andre masser. I dag fjernes disse massene med store dieseldrevne lastebiler til deponier utenfor byen, i stedet for å gjenbruke så mye som mulig. Klimagassutslippene er store. Vi må gjøre noe med det nå. I 2019 begynte vi med en serie av samlinger og utviklet konkrete idéer til pilotprosjekter. Hovinbyen, Norges største byutviklingsområde, danner utgangspunkt for pilotprosjektene, men løsningene som utvikles vil være like relevant i andre byer og byområder.

Arenaen skal bidra til:

  • betydelig CO2 reduksjon fra massehåndtering innen 2025
  • økt gjenbruk og mer effektiv håndtering av masser i Hovinbyen
  • bedre involvering av innbyggere i problemstillingene og løsningene

Status

Finansiert ut 2022. Arenasamling gjennomført i mai, siste samling desember 2022. Oslo kommune har nå ansatt egen massekoordinator. Første pilotprosjekt avsluttet i 2021, andre pilotprosjekt startet opp i 2021 og ble avsluttet april 2022. 


Mer informasjon: Åpen ressursmappe for arenadeltakerne

Nøkkelaktører: Norges Geotekniske institutt(NGI), Klimaetaten (Oslo kommune), Ecoloop og Pådriv. Samfinansiert av Klimaetaten og NGI, tidl. også Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo og Akershus

Kontakt: Meld deg på epostlisten for invitasjoner og oppdateringer

Prosjektleder: Marie Harbo Dahle, marie@oslo.paadriv.no

Foto: NGI

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo