Arena for sirkulær massehåndtering

FOTO 

Fokusområde Pådriv: Byens tåleevne

Når vi bygger byen vår graver vi opp store mengder stein og andre masser. I dag fjernes disse massene med store dieseldrevne lastebiler til deponier utenfor byen, i stedet for å gjenbruke så mye som mulig. Klimagassutslippene er store. Vi må gjøre noe med det nå. I 2019 begynte vi med en serie av samlinger og utviklet konkrete idéer til pilotprosjekter. Hovinbyen, Norges største byutviklingsområde, danner utgangspunkt for pilotprosjektene, men løsningene som utvikles vil være like relevant i andre byer og byområder. I 2021 starter de første pilotprosjektene opp, og arenasamlingene fortsetter.

Arenaen skal bidra til:

  • betydelig CO2 reduksjon fra massehåndtering innen 2025
  • økt gjenbruk og mer effektiv håndtering av masser i Hovinbyen
  • bedre involvering av innbyggere i problemstillingene og løsningene

I 2021 og 2022 skal vi

  • Gjennomføre en åpen arenasamling hvert halvår
  • Fortsette å jobbe med pilot massehub og massedata
  • Løfte fram viktige temaer som pilotprosjektene har vist er spesielt viktige for å kunne nå ambisjonene med arenaen
  • Fortsette å bygge tillit og samarbeidskultur
  • Fortsette å involvere nye og annerledes stemmer
  • Fortsette å samarbeide og koordinere med andre lignende initiativ, f. eks i Oslo kommune og Bærum Ressursbank

Mer informasjon: Artikkel om etablering av arenaen og åpen ressursmappe for arenadeltakerne

Nøkkelaktører: Norges Geotekniske institutt (NGI), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Klimaetaten (Oslo kommune), Plan- og bygningsetaten (Oslo kommune), Ecoloop og Pådriv

Kontakt: Meld deg på epostlisten for invitasjoner og oppdateringer

Sandra Skretting, sandra@oslo.paadriv.no eller Håkon Iversen, hakon@oslo.paadriv.no

Foto: NGI

Ta kontakt

Prosjekter hos Pådriv

Oslo