Arbeidsgruppe: Byens Tåleevne

Hanne Berkaak

Fokusområde: Byens tåleevne

For å sikre at vi jobber med løsninger som kan bidra til å nå målsettingene i Oslos kommuneplan har Pådriv Oslo etablert tematiske fokusområder med tilhørende arbeidsgruppe. Tematiske fokusområder gjør det mer relevant for Partnere og Pådrivere å koble seg på, og for ledelsen å se sammenhenger på tvers av prosjekter og tema. De tematiske fokusområdene vil i samråd med partnerne, og ut fra behov, endres og spisses årlig.

Om fokusområde Byens tåleevne

Begrepet “byens tålevne” er hentet fra forskning om “planetary boundaries” som kan oversettes til jordens tålevne. Dette er ulike grenser, for blant annet klimaendringer, luftforurensing, ressursbruk og biomangfold, som vi må holde oss innenfor slik at menneskeheten kan fortsette å utvikle seg og trives i generasjoner framover. Hvordan kan vi få oversikt over hvilke lokale og globale grenser som finnes for Hovinbyen og bruke disse for å utvikle tiltak og prosjekter? Hva skjer hvis grenseverdiene gjøres synlig for alle? Hvilke prosjekter haster det å få gjennomført for å kutte i klimautslipp og styrke biomangfoldet? Arbeidsgruppen har utviklet idéen om et byportrett for Hovinbyen.

Kort om arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen på fokusområdet Byens tåleevne er et faglig forum som sikrer bredde, og at flere synspunkt og perspektiver blir hørt.  I arbeidsgruppen deler man dele erfaringer og kompetanse på tvers, og kommer med forslag til nye initiativ og prosjekter som trengs innen byens tåleevne. Arbeidsgruppen bidrar også til å etablere kontakt og koblinger på tvers av partnere ved å møtes jevnlig og blir bedre kjent.

Arbeidsgruppen etableres for et år om gangen og møtes minimum seks ganger i året til et to timers arbeidsmøte. Arbeidsgruppen har i tillegg ansvar for å gjennomføre minimum 1 åpent arrangement for partnere og pådrivere I løpet av året. Det arrangeres i tillegg 1 fellessamling på tvers av arbeidsgruppene i løpet av året. 

Medlemmene

Arbeidsgruppen ledes av Michel Wolfstirn (bilde). Følgende er medlemmer: Cathrine Skar (SoCentral), Elin Hoff Johansen (PBE), Alexander Eckhardt (JM Bolig), Andreas F. Haugstad (Bykuben), Morten Portaas (Ambius), Thomas Berman (Pådriv Oslo), Kristoffer Westad (Ruter), Gaute Bø Aaløkken (Entro), Paul Sverdrup Cappelen (NGI), Nora Ulrikke Andreassen (Intern Sweco og Aspellin Ram).

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo