Arbeidsgruppe: Sosial infrastruktur

Hanne Berkaak

Fokusområde: Sosial infrastruktur

For å sikre at vi jobber med løsninger som kan bidra til å nå målsettingene i Oslos kommuneplan har vi etablert tematiske fokusområder med tilhørende arbeidsgruppe. Tematiske fokusområder gjør det mer relevant for Partnere og Pådrivere å koble seg på, og for ledelsen å se sammenhenger på tvers av prosjekter tema. De tematiske fokusområdene vil i samråd med partnerne, og ut fra behov, endres og spisses årlig.

Om fokusområde Sosial infrastuktur

For å oppnå sosial bærekraft i et område må vi bygge sosial infrastruktur. Målet er flerfunksjonelle, mangfoldige og inkluderende byområder med godt naboskap, pulserende møteplasser, aktive 1.etasjer,  gode grønt- og uteområder, samt et rikt kunst- og kulturliv.

Sosial infrastruktur handler om å legge til rette for sosial samhandling og mellommenneskelige møter, som igjen kan skape nye sosiale nettverk. Det krever også en mer systematisk og rettferdig tilgang til den sosiale infrastrukturen. Dette kan være spesielt utfordrende i nye byområder som f.eks Hovinbyen, for hvem har ansvaret for utviklingen av den sosiale infrastrukturen? Det krever nye samarbeid mellom eiendomsutviklere, lokalt næringsliv, beboere, bydeler og frivillig sektor. Det krever også nye samarbeid og finansieringsmodeller, og ikke minst metoder for å måle verdien av den 

Kort om arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen på fokusområdet sosial infrastruktur er et faglig forum som sikrer bredde, og at flere synspunkt og perspektiver blir hørt. I arbeidsgruppen deler man erfaringer og kompetanse på tvers, og kommer med forslag til nye initiativ og prosjekter som trengs innen boligmangfold. Arbeidsgruppen bidrar også til å etablere kontakt og koblinger på tvers av partnere ved å møtes jevnlig og blir bedre kjent.

Arbeidsgruppen etableres for et år om gangen og møtes minimum seks ganger i året til et to timers arbeidsmøte. Arbeidsgruppen har i tillegg ansvar for å gjennomføre minimum 1 åpent arrangement for partnere og pådrivere i løpet av året. Det arrangeres i tillegg én fellessamling på tvers av arbeidsgruppene i løpet av året. 

Medlemmene: 

Arbeidsgruppen ledes av Karoline Birkeli-Gauss (bilde). Medlemmer: Paloma Leon (Kirkens bymisjon), Milla Vassbotten (Felleskjøkkenet), Matti Lucie Arentz (DogA) Mette Øines Habberstad (SoCentral), Harriett Rudd (Vålerenga Fotball), Hege Fjellbirkeland (Levende Nabolag), Kathrine Sivertsen (Bydel Bjerke), Annette Dreyer (Den norske kirke)  Knut Halvor Hansen (Bykon) Marte Marstrand (Tverga), Maria Eintveit (Sunne kommuner), Katrin Schauer( OBOS Ulven), Amalie Dybvik (OBOS Eiendom) Kent Olav (OBOS), Maren Berg Kristoffersen (Spir Oslo), Ida Molstad Johnsen (Intern Pådriv Oslo).

Contact

Karoline Birkeli-Gauss

kbg@vaaresteder.no

Prosjekter hos Pådriv

Oslo