Trondheim

Pådriv Trondheim skal øke hastigheten og kvaliteten på den bærekraftige byutviklingen i Trondheim. Vi jobber helhetlig for Trondheim, men med spesielt fokus på tre bydeler i første fase. Disse er Nyhavna, Elgeseter og Sluppen, som er bydeler i sterk utvikling.

Trondheim

Prosjekter

Bli kjent med naboen din under "Levende Abels gate"
Bli kjent med naboen din under "Levende Abels gate" - en gjentagelse av fjorårets suksess.
Næring på bakkeplan - Internship
Intern i Pådriv og arkitekt Puspa Tiwari undersøker potensialet for å revitalisere næringslivet i første-etasjene på Elgeseter.
Pilot bydelshus - Bøker og Bylab
Hvordan bruke Bøker & bylab som et case på hvordan vi kan utvikle gode driftsmodeller for bydelshus over hele Trondheim (og Norge).
Bomiljøgruppa - Møllenberg
Bredt sammensatt bomiljøgruppe som skal styrke identiteten og samholdet på Møllenberg.
Eksperter i team - NTNU
Pådriv Trondheim var oppdragsgiver for kurset “Eksperter i team” på NTNU i 2021 og 2022 i kurset “Tre i fremtiden”
Byporten - Internship
Bhuvana jobber med broa ved Lerkendal som går over Elgeseter Gate. Hvordan kan beboere, næringsliv og andre aktører dra nytte av broa inn til Elgesete
Se alle prosjekter

Arrangementer

Se alle arrangementer

Aktuelt

En viktig dialog om framtida til Nyhavna
Pådriv Trondheims partnersamling hos EC Dahls var viktig for å fremheve ulike perspektiver innenfor bærekraftig byutvikling på Nyhavna.
Sirken AS vil teste ny ombruksplattform for byggenæringen på ditt prosjekt. Ta kontakt!
Vi ønsker derfor å tilby medlemmer i Pådriv Trondheim en gratis evaluering av om ombruk kan fungere på deres prosjekt
SpareBank 1 SMN som ny partner i Pådriv Trondheim
SpareBank 1 SMN går inn med 200.000 i Pådriv Trondheim for å bidra til en mer bærekraftig byutvikling i Trondheim. Sterkere innbyggerinvolvering skal gi raskere og bedre resultater, ifølge Pådriv.
Runar Skippervik fra Tobb blir ny styreleder i Pådriv Trondheim
Beboermedvirkning og samarbeid er to ledestjerner for den nyvalgte styrelederen i Pådriv Trondheim. Runar Skippervik har 11 års ledererfaring fra Tobb og har som mål å synliggjøre verdien av de pågående bærekraftsprosjektene på Nyhavna, Sluppen og Elgeseter.
Frivillige skal gjøre Nyhavna til et trygt område å ferdes i
Bydelen Nyhavna i Trondheim skal transformeres til en ny bydel og et tryggere område å ferdes i, med hjelp fra fire frivillige Tekna-medlemmer. Sammen skal Tekna-medlemmene kartlegge og utarbeide en analyse for en trygg passasje gjennom Nyhavna.
Se alle saker

Bli med!

Hvem som helst kan bli del av og bidra til Pådriv, og du kan delta på mange måter. Både som privatperson og virksomhet.

Som Pådriver blir du personlig del av en bevegelse av folk med ulik bakgrunn som samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor. Det eneste du trenger er engasjement og vilje, litt tid og et ønske om å dele din kompetanse.

Virksomheter kan ta del i utviklingen enten som partner i Pådriv, eller som del av en rekke prosjekter med ambisjoner om å sette nye standarder for bærekraft i Pådriv-områdene.

Hvor er Pådriv?

Sluppen

Tenk deg: Sluppen og Star Trek. En high tech bydel med de smarte og nyskapende grepene for framtidens boliger, arbeidsliv og mobilitet. Har du lyst å utforske energisystemene, flyten av folk og de sømløse tjenestene for et hypermoderne byliv?

Elgeseter

Tenk deg: I Elgeseterområdet gror det fram et klekkeri for nye ideer. Her holder kunnskapens høyborg til, omkranset av et lekent ungdommelig pågangsmot. Har du lyst å være med å utvikle et konglomerat av åpne møteplasser der folk myldrer og deler tanker og ideer?

Nyhavna

Tenk deg: På Nyhavna vokser kunst i verdensklasse fram side om side med tradisjonell havnevirksomhet og gjenlevninger fra krigens dager. Har du lyst å utforske mulighetene, uttrykkene og aktivitetene en slik bydel trenger?

Partnere

Ledelsen

Nettverksledelsen har ansvar for den daglige ledelsen av Pådriv Trondheim. Nettverksledelsen er underlagt styret og rapporterer til det.

Nettverksledelsen består av følgende personer

Silje Aurora Andresen (silje@trondheim.paadriv.no)

Karin Lindgård (karin@oslo.paadriv.no)

Du finner oss også på Facebook og LinkedIn

Organisasjonsnummer: 826 384 352

Adresse: Foreningen Pådriv Trondheim

Miljøbygget, Prof. Brochs gate 2

7030 Trondheim

Styret

Styret har det formelle ansvaret for at Pådriv oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Styret utøver sitt arbeid i samsvar med gjeldende strategi og årsmøtebeslutninger.

Styret består av følgende personer

Runar Skippervik, TOBB (styreleder)

Anne Reinton, Trondheim kommune (nestleder)

Madeleine Mittet, Kjeldsberg

Aasmund Bunkholt, Trefokus

Thomas Berman, SoCentral

Michelle Wright, Norconsult

Torstein Langeland, NITR

Simon Sætre Borchgrevink, student

Silje Fremo, Pådriver

Arbeidsgruppene