Trondheim

Pådriv Trondheim fasiliterer og koordinerer samarbeid som skal øke hastigheten og kvaliteten på den bærekraftige samfunnsutviklingen i Trondheim. Vi driftes gjennom likeverdige partnere, jobber oftest prosjektbasert, kan ikke bestilles og alt som gjøres og skapes gjennom Pådriv skal være åpent og tilgjengelig for alle. Vi jobber helhetlig for Trondheim, men med spesielt fokus på tre bydeler i første fase: Nyhavna, Elgeseter og Sluppen.

Trondheim

Prosjekter

Bøker & Bylab Elgeseter
Et flerbrukshus som kan brukes til det meste.
Mer Mangfoldig Boligpolitikk
Hvordan få til en mer mangfoldig boligpolitikk i Trondheim?
Naturvennlige Bydeler
Hvordan skape mer natur i urbane bydeler?
Se alle prosjekter

Arrangementer

Se alle arrangementer

Aktuelt

De første bymøblene er ute! Levende Abels gate er i gang
Første tiltak i prosjektet Levende bygate i Abels gate er allerede i gang! Benker fra Trondheim kommune er satt ut i grøntområdene for å teste ut flere oppholdsplasser og -miljøer! I parken ved Døvekirka har vi også plassert bymøbler med plantekasser!
Sammen for Elgeseter 1 & 2
I vår har Pådriv gjennomført to digitale samlinger med bærekraftig utvikling på Elgeseter i fokus - med over 50 deltakere på digital workshop!
Oppsummert partnersamling 15 juni
Vi holdt en samling for våre partnere hvor de fikk vite om hva som skjer i Pådriv ellers i Norge og verden og en oppdatering av Pådriv Trondheim om interimfasen
Hvordan engasjere deg i Pådriv Trondheim?
Det finnes flere måter å engasjere deg på. Her er lista...
Se alle saker

Bli med!

Hvem som helst kan bli del av og bidra til Pådriv, og du kan delta på mange måter. Både som privatperson og virksomhet.

Som Pådriver blir du personlig del av en bevegelse av folk med ulik bakgrunn som samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor. Det eneste du trenger er engasjement og vilje, litt tid og et ønske om å dele din kompetanse.

Virksomheter kan ta del i utviklingen enten som partner i Pådriv, eller som del av en rekke prosjekter med ambisjoner om å sette nye standarder for bærekraft i Pådriv-områdene.

Hvor er Pådriv?

Sluppen

Tenk deg: Sluppen og Star Trek. En high tech bydel med de smarte og nyskapende grepene for framtidens boliger, arbeidsliv og mobilitet. Har du lyst å utforske energisystemene, flyten av folk og de sømløse tjenestene for et hypermoderne byliv?

Elgeseter

Tenk deg: I Elgeseterområdet gror det fram et klekkeri for nye ideer. Her holder kunnskapens høyborg til, omkranset av et lekent ungdommelig pågangsmot. Har du lyst å være med å utvikle et konglomerat av åpne møteplasser der folk myldrer og deler tanker og ideer?

Nyhavna

Tenk deg: På Nyhavna vokser kunst i verdensklasse fram side om side med tradisjonell havnevirksomhet og gjenlevninger fra krigens dager. Har du lyst å utforske mulighetene, uttrykkene og aktivitetene en slik bydel trenger?

Partnere

Ledelsen

Nettverksledelsen har ansvar for den daglige ledelsen av Pådriv Trondheim. Nettverksledelsen er underlagt styret og rapporterer til det.

Nettverksledelsen består av følgende personer

Silje Aurora Andresen (silje@trondheim.paadriv.no)

JaneCameron Williamson (janecameron@trondheim.paadriv.no)

Karin Lindgård (karin@oslo.paadriv.no)

Du finner oss også på Facebook og LinkedIn

Organisasjonsnummer: 826 384 352

Adresse: Foreningen Pådriv Trondheim

Miljøbygget, Prof. Brochs gate 2

7030 Trondheim

Styret

Styret har det formelle ansvaret for at Pådriv oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Styret utøver sitt arbeid i samsvar med gjeldende strategi og årsmøtebeslutninger.

Styret består av følgende personer

Runar Skippervik, TOBB (styreleder)

Eirik Sande, Trondheim kommune

Madeleine Mittet, Kjeldsberg

Aasmund Bunkholt, Trefokus

Thomas Berman, SoCentral

Gry Brandstadmoen, Norconsult

Torstein Langeland, NITR

Ingrid Margrete Sletten Haga, student NTNU

Charlotte Breiby, Henning Larsen

Arbeidsgruppene