Arena for boligmangfold

Fokusområde Pådriv: Boligmangfold og sosial infrastruktur

Boligmarkedet og boligutbyggingen i Norge har konsekvenser for enkeltindivider sine muligheter for å bo, og for hvor mangfoldige og varierte byområder og nabolag vi får. Hva slags boliger bygger vi, og hvilke modeller bør finnes for eierskap og utleie? Hvordan bygger og tilrettelegger vi for gode nabolag og gode bomiljøer?

Byggebransjen er også en av de store kjempene innen klimafotavtrykk, og har et stort potensiale for mindre utslipp. Fortetting er trukket fram som et viktig klimatiltak, men hva er effektene av fortetting på bomiljøene og folkehelsen? Finnes det løsninger som er bra for både klima, miljø og nabolag?

Disse spørsmålene kan ingen enkeltaktør løse alene. Det finnes masse kunnskap, erfaringer og pilotprosjekter gjennom flere år, og det er på tide å ta i bruk det vi vet. Derfor samlet en rekke aktører seg digitalt tirsdag 24. november 2020 for å starte arbeidet med å sammen utvikle, pilotere og eksperimentere med løsninger som kan gi alle et trygt, sosialt og klimavennlig sted å bo. 60 deltakere fra ulike sektorer og bransjer stilte opp, og over 40 av dem var Pådrivere eller partnere.

Hva skal vi gjøre
I 2020 og 2021 skal det gjennomføres en serie av samlinger og det skal utvikles konkrete idéer til pilotprosjekter og eksperimenter som utfordrer boligstrukturer, hva og hvordan vi bygger i dag, og hvordan vi skaper gode bomiljø. Hovinbyen, Norges største byutviklingsområde, vil danne utgangspunkt for pilotene og eksperimentene, men løsningene som utvikles skal være like relevant i andre byer og byområder. For å få til dette skal vi:

  • Gjennomføre 3 åpne samlinger
  • Sette fart i eksisterende eller starte opp minst 3 pilotprosjekter eller eksperimenter
  • Bygge tillit og samarbeidskultur
  • Involvere Pådrivere og andre nye og annerledes stemmer

Et samarbeid på tvers, med kobling til forskning
Foreningen Pådriv leder arenaen, som er en del av forskningsprosjektet Strategic Housing – the Social Sustainable City. Det er et samarbeidsprosjekt mellom NIBR/OsloMet, NMBU, UiT, svenske KTH, Asplan Viak, SoCentral, Oslo kommune, Bergen kommune og Lørenskog kommune, finansiert av Norges Forskningsråd. I prosjektet skal Pådriv stå for den delen som handler om å etablere en samskapende arena for nye løsninger.

Vi har også etablert en faglig sterk og erfaren styringsgruppe for arenaen, som vil være med å stake ut retning og forankre arbeidet. Den består av Sarah Prosser, som har lang erfaring fra arbeid med tredje boligsektor og sosial innovasjon, nettverksleder i Pådriv Stina Låstad, Kristine Glomsaker i OBOS, Marit Leganger i Boligbygg/Oslo kommune, Lars Aasen i Leieboerforeningen, Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom, Per Erik Torp i Husbanken Øst, Eskil Bråten i Eiendoms- og byfornyelsesetaten Oslo kommune, Oda Solberg Hansen i Plan- og bygningsetaten Oslo kommune, Svein Prytz i JM, og Gro Sandkjær Hansen fra OsloMet og forskningsprosjektet. Styringsgruppa ledes av Karin Lindgård i SoCentral.

Vil du ha invitasjoner og informasjon om arena for boligmangfold? Meld deg her!

Vil du ha mer informasjon om arenaen? Kontakt arenaleder i Pådriv Mathilde Mjønes.

Vil du ha mer informasjon om forskningsprosjektet eller styringsgruppa? Kontakt Karin Lindgård, SoCentral (karin@socentral.no).


Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo