C. Nasjonal bærekraftssone

Om prosjektet: 

En nasjonal bærekraftsone er tenkt som en overordnet transformativ samhandlingsmodell som er geografisk avgrenset. Den har som ambisjon å utforske og vise hvordan vi kan transformere samfunnet for å nå fastsatte klima- og bærekraftsmål. 

Forprosjektet som løp bygget blant annet videre på Pådrivs arbeid med Beta:By Hovinbyen.

Forprosjektet tok utgangspunkt i to geografisk avgrensede områder, Hovinbyen i Oslo og Nyhavna i Trondheim.

Status

Det jobbes nå med å avtale møter utvalgte aktører i Oslo og Trondheim for å teste konseptforslaget.

Fokusområde: alle

Tidslinje: 01.07.2021 - 30.11.2022

Finansiering: 856.000, hvorav 541.000 er egeninnsats. Økonomiske bidrag fra Trefokus, Tresenteret, Oslo kommune, Trondheim kommune, NMBU og NTNU

Partnere: Pådriv Trondheim, Pådriv Oslo, Sintef Community, cChange, NTNU, NMBU, OsloMet, Grønn Byggalianse, Trefokus AS, Trondheim kommune, Klimaetaten Oslo kommune, Future Built

Pådriv sin rolle: Initiativtaker og prosjektleder

Prosjektleder: Thomas Berman

Prosjekter hos Pådriv

Oslo