Ulven Nærmiljøhage

FOTO 

Fokusområde Pådriv: Sosial infrastruktur og byens tåleevne

Godt gjemt mellom tungt trafikkerte Persveien og Ulvensplitten på Ulven ligger det en uoppdaget flik av grønt. Her finner du Østre Aker kirke, en ærverdig bygning som troner på høyden, omkranset av trær og med utsikt østover. Østre Aker og Haugerud menighet har lenge jobbet sammen med Pådriv for å åpne den grønne lungen rundt kirken for flere.

Hagen skal bli en sosial møteplass, og en arena for dyrking og læring. På lang sikt vil den være en del av Den grønne ringen og et viktig grøntareal for beboere på Ulven, Økern, Løren, Valle og Teisen.  Les mer om den hemmelige hagen her!

Kort om prosjektet

Østre Aker kirke og området rundt skal:

  • Åpnes for flere og for flerbruk 
  • Bli et nabolagssted med fokus på klima og biologisk mangfold
  • Legge til rette for møter på tvers av generasjoner og innbyggere med ulik kulturell bakgrunn. 
  • Utvikles med utgangspunkt i de lokale behovene og mulighetene, sammen med lokalmiljøet
  • Være et kristent og religiøst sted, men samtidig livssynsåpent


Status Sesongen 2021 pilot: 60 ungdom i sommerjobb, masse aktivitet og oppmerksomhet, samarbeid med bydeler, NAV, sosiale entreprenører, Bykuben/PBE, BYM, GFE etc. Et prosjektmandat for veien videre foreligger, men er ikke finansiert. Pådriv vil fortsatt være part av prosjektet, men grunnet underfinansiering blir prosjektet justert i 2022. Minimum drift av hagen blir ivaretatt. Pådriv er med videre med menighet og bispedømmet for videreføring av utviklingsdelen av prosjektet.

Partnere: Pådriv, Østre Aker og Haugerud menighet, Oslo bispedømme, Bydel Alna og Bjerke, PBE/Bykuben

Pådriv Oslos rolle: Igangsetter, prosjekteier, finansiering og partnerskap

Prosjektleder: Jennifer Jolin Spoor, Kontakt JS585@kirken.no

Eventuelt kontakt: Sandra Skretting, Pådriv, sandra@oslo.paadriv.no

Contact

Jennifer Jolin Spoor

JS585@kirken.no+47 947 81 744

Prosjekter hos Pådriv

Oslo