Ulven Nærmiljøhage

FOTO 

Fokusområde Pådriv: Sosial infrastruktur og byens tåleevne

Kort om prosjektet

Østre Aker kirke og området rundt skal:

Bli et sted for og med beboere på Ulven med utgangspunkt i lokale behov og muligheter

Bli en aktivitets- og læringsarena med fokus på urbant landbruk, klima og biologisk mangfold 

Åpnes for flere og for flerbruk  - 

  • I et mangfoldig nærmiljø er det plass og muligheter til alle
  • Legge til rette for møter på tvers av generasjoner og innbyggere med ulik kulturell bakgrunn. 

Være et sted for religions- og livssynsdialog

Sesongen 2021 pilot: 60 ungdom i sommerjobb i Ulven nærmiljøhage, med masse aktivitet og oppmerksomhet, samarbeid med bydeler, NAV, sosiale entreprenører, Bykuben/PBE, BYM, GFE etc. Et prosjektmandat for veien videre foreligger, men er ikke finansiert.


Status Pådriv vil fortsatt være part av prosjektet, men grunnet underfinansiering blir prosjektet justert i 2022. Minimum drift av hagen blir ivaretatt. Menighet og bispedømmet har garantert for en fulltidsstilling fra juni 2022 og minimum 1 år.

Partnere: Pådriv, Østre Aker og Haugerud menighet, Oslo bispedømme

Pådriv Oslos rolle: Styringsgruppeleder, igangsetter, prosjekteier, partnerskap

Prosjektleder: Jennifer Jolin Spoor

Contact

Sandra Skretting

sandra@oslo.paadriv.no

Prosjekter hos Pådriv

Oslo