C. Ulven Nærmiljøhage

Fokusområde Pådriv: Sosial infrastruktur og byens tåleevne

Kort om prosjektet

Østre Aker kirke og området rundt skal:

Bli et sted for og med beboere på Ulven med utgangspunkt i lokale behov og muligheter

Bli en aktivitets- og læringsarena med fokus på urbant landbruk, klima og biologisk mangfold 

Åpnes for flere og for flerbruk  - 

  • I et mangfoldig nærmiljø er det plass og muligheter til alle
  • Legge til rette for møter på tvers av generasjoner og innbyggere med ulik kulturell bakgrunn. 

Være et sted for religions- og livssynsdialog

Ulvenhagen er i full drift.


Status Prosjektet driftes og finansieres av menigheten og Oslo bispedømme og jobber fortsatt med en fulltidsressurs som prosjektleder. Ulvenhagen kan fortsatt ta i bruk Pådriv Oslo som verktøy i sitt videre arbeid med både drift og utvikling (eks. som koblingsboks, prosjektleder er del av etsamarbeidsforum, de kan be om sparring og løfte problemstillinger).

Partnere: Østre Aker og Haugerud menighet, Oslo bispedømme

Pådriv Oslos rolle: Igangsetter, fasilitator av samarbeid, koblingsboks

Prosjektleder: Jennifer Jolin Spoor

Contact

Sandra Skretting

sandra@oslo.paadriv.no

Prosjekter hos Pådriv

Oslo