Master i urbant landbruk - NCUA

FOTO 

Pådriv fokusområde: Byens tåleevne og sosial infrastruktur

Kort om prosjektet

Det transfaglige masterprogrammet i urbant landbruk skal gi studentene kunnskap og ferdigheter i hvordan å utvikle og etablere urbant landbruk som del av en bærekraftig byutvikling. Masterprogrammet er basert på faglig utvikling i alle fag som berører urbant landbruk og utvikling av urbant landbruk i konkrete case i samarbeid med eksterne oppdragsgivere.

Status

Prosjektet ble igangsatt i august 2021 og 5 studentgrupper jobber med konkrete case knyttet til urbant landbruk. Våren 2022 er det caser knyttet til Gruten, Regeneration Mauritius, Evas Grønne hage, Brøset-utvikling Trondheim. Pådriv har også gjennomført første test på Pådrivskolen med studentene.

Finansiering: Masterprogrammet er finansiert av DIKU.

Partnere: NMBU, Pådriv
Gruten, Regeneration Mauritius, Evas Grønne hage, Brøset-utvikling TRD (tidligere oppdragsgivere for case: OBOS/Økernveien 115, Norsk Gjenvinning/Kuben, U-reist, Ulvenhagen, Pådriv Stavanger)

Varighet: 2021-2023

Pådriv Oslos rolle: Bidra til kobling mellom næringsliv/forvaltning og studentgrupper

Prosjektleder: Aasmund Bunkholt, NMBU


Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo