Master i urbant landbruk - NCUA

FOTO 

Pådriv fokusområde: Byens tåleevne og sosial infrastruktur

Det transfaglige masterprogrammet i urbant landbruk skal gi studentene kunnskap og ferdigheter i hvordan å utvikle og etablere urbant landbruk som del av en bærekraftig byutvikling. Masterprogrammet er basert på faglig utvikling i alle fag som berører urbant landbruk og utvikling av urbant landbruk i konkrete case i samarbeid med eksterne oppdragsgivere.

Prosjektet ble igangsatt i august 2021 og 5 studentgrupper jobber med konkrete case knyttet til urbant landbruk - 1 i Stavanger og 4 i Oslo

Pådrivs rolle er som kobler mellom problemstillinger fra forvaltning og næringsliv, og vil være en aktiv «brobygger» og fasilitator mellom NMBU, byutvikling i Hovinbyen og andre aktuelle og relevante aktøre


MAsterprogrammet er finansiert av DIKU.

Ta kontakt

Prosjekter hos Pådriv

Oslo