Urbant landbruk

Pådriv fokusområde: Byens tåleevne og sosial infrastruktur

Som første pilotprosjekt er rollen til Pådriv Oslo nå avsluttet og NMBU fortsetter utviklingen av master iurbant landbruk.

Kort om prosjektet

NMBU sitt transfaglige masterprogrammet i urbant landbruk skal gi studentene kunnskap og ferdigheter i hvordan å utvikle og etablere urbant landbruk som del av en bærekraftig byutvikling. Masterprogrammet er basert på faglig utvikling i alle fag som berører urbant landbruk og utvikling av urbant landbruk i konkrete case i samarbeid med eksterne oppdragsgivere, som Pådriv Oslo er medansvarlig for å utvikle og sikre.

Status

Prosjektet ble igangsatt i august 2021, hvor 5 studentgrupper har gjennomført som første kull. I 2022 og 2023 har også nye kull startet med case-arbeid fra første uke.

Finansiering: Masterprogrammet er delfinansiert av DIKU og NMBU.

Partnere: NMBU, Pådriv Oslo


Caser: Kristiansand kommune, SquareRoot, JM Bolig og Skotfoss, OBOS/Økernveien 115, Norsk Gjenvinning/Kuben, U-reist, Ulvenhagen, Pådriv Stavanger, Gruten, Regeneration Mauritius, Evas Grønne hage, Brøset-utvikling TRD, RethinkFood, Sodexo, Bydel Alna.

Varighet: 2021-2023

Pådriv Oslos rolle: Bidra til kobling mellom næringsliv/forvaltning og studentgrupper, stimulere til internship.

Prosjektkontakt Pådriv Oslo: Mathilde Blichfeldt Mjønes.


Contact

Sandra S. Skretting

sandra@oslo.paadriv.no

Prosjekter hos Pådriv

Oslo