Reshare

Fokusområde: byens tåleevne, boligmangfold og sosial infrastruktur

Kort om prosjektet

RESHARE er et 4-årig forskningsprosjekt om “Resource sharing in residential buildings - Innovative approaches to shared mobility & space solutions for increased physical/mental wellbeing”.

Pådriv har sammen med TØI ansvar for én av arbeidspakkene i prosjektet: WP3: Experimentation of innovations deploying RSS (Residential Space Sharing) and RMS (Residential Mobility Sharing) solutions and recording changes in resident mobility behaviour and well-being. Arbeidet går ut på å pilotere RSS- og RMS-løsninger blant et utvalg husholdninger i ulike boformer i Hovinbyen.


Status: Prosjektet er under oppstart

Varighet: Jan 2022 - Sep. 2025
Finansiering: FoU-prosjektet er finansiert av Forskningsrådet 

Partnere: TØI, NMBU, DRIFT, Pådriv, Obos, Ruter, Bilkollektivet , Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Aalto University

Pådriv Oslos rolle: Prosjektsledelse for én av arbeidspakkene

Prosjektleder: TØI Kontakt hakon@oslo.paadriv.no for mer info

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo