Produktiv boligby på Breivoll

FOTO 

Fokusområde Pådriv: Sirkulær produksjon i by

Prosjektet «Produktive Breivoll» har som mål å få lokale og nasjonale myndigheter til på nytt å ta stilling til etablering av en togstasjon på Breivoll, som en utløsende faktor for ambisiøs, bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av området, hvor produksjon og industri kombineres med bolig og annen næringsutvikling. 

Gjennom 2020 har Pådriv utviklet et visjonsnotat blant annet basert på innspill fra både lokale og nasjonale aktører. Fragment Oslo har ledet arbeidet på vegne av Pådriv.

Med visjonsnotatet «Produktiv Boligby» i hånd vil vi fremover utforske hvordan en slik visjon kan realiseres og om Breivoll er stedet hvor det kan skje. 

Støttespillere: Visjonsnotatet er utviklet med økonomisk støtte fra Eiendomsspar, Løvenskiold, Nielco AS, Rodeløkken Maskinverksted & Jernstøperi AS, Oslo Nord og Pådriv

Last ned visjonsnotatet: Visjonsnotat i PDF

Kontakt: Styreleder i Pådriv Aasmund Bunkholt, Prosjektleder Arild Eriksen, Fragment Oslo

Ta kontakt

Prosjekter hos Pådriv

Oslo