Arena for produktiv boligby på Breivoll

FOTO 

Fokusområde Pådriv: Flerfunksjonell by; Bolig- og knutepunktsutvikling, med plass til urbane produksjonsbedrifter

Kort om prosjektet

Arena for produktiv boligbyen på Breivoll har som foreløpig mål å bidra til en flerfunksjonell og bærekraftig utvikling av Breivoll. Våren 2022 ble definert som etableringsfasen av arenaen og har munnet ut i to prosjektspor.

Status:
Gjennomført første samling hvor 6-7 konkrete ideer kom opp. Gjennomført andre samling hvor to ulike spor ble konkretisert. August til november jobbes det i to arbeidsgrupper for å definere tydeligere rammer og visjon for Breivoll. Gruppene heter “Breivoll Fabrikker” og inkluderer både produksjons- og boligtanker, og “Knutepunkt 2.0” som fokuserer på Breivoll som mobilitetspunkt. Gruppene ledes av Oscar Honeyman-Novotny og Runar Søråsen.

Varighet: Jan-nov, 2022
Finansiering:
Tilskudd fra Oslo kommune, Trefokus, Nielco, Løvenskiod Eiendom, Sohlberg og Toftenes, og Eiendomsspar 

Partnere: Pådriv, Eiendomsspar, Løvenskiold Eiendom, Nielco, Rodeløkken Maskinverksted & Jernstøperi, Include UiO, Oslo kommune, Fragment Oslo
Pådrivs rolle: Initiativtaker og arenaleder

Arenaleder: Sandra Skretting. Kontakt sandra@oslo.paadriv.no for mer info

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo