Produktiv boligby på Breivoll

FOTO 

Fokusområde Pådriv: Sirkulær produksjon i by

Kort om prosjektet

Arenaen: “Den produktive boligbyen på Breivoll» har som foreløpig mål å bidra til en flekfunksjonell og bærekraftig utvikling av Breivoll. Endelig målsetting fastsettes i etableringsfasen våren 2022, hvor alle interessert vil inviteres til 2 arbeidssamlinger for å sette retning og identifisere konkrete tiltak/pilotprosjekter vi bør samarbeide om på kort og lang sikt. 

Status:
Gjennom 2020 har Pådriv utviklet et visjonsnotat for arbeidet, som danner grunnlag for etablering av arenaen som nå er under planlegging. Fragment Oslo har ledet arbeidet på vegne av Pådriv. Med visjonsnotatet «Produktiv Boligby» i hånden vil vi fremover utforske hvordan en slik visjon kan realiseres og om Breivoll er stedet hvor det kan skje. 

Varighet: Jan-jun, 2022
Finansiering:
Tilskudd fra Oslo kommune, Trefokus, Nielco, Løvenskiod Eiendom, Sohlberg og Toftenes, og Eiendomsspar 

Partnere: Include, Oslo kommune. Visjonsnotatet er utviklet med økonomisk støtte fra Eiendomsspar, Løvenskiold, Nielco AS, Rodeløkken Maskinverksted & Jernstøperi AS, Oslo Nord og Pådriv,
Pådrivs rolle: Initiativtaker og arenaleder

Arenaleder: Sandra Skretting. Kontakt sandra@oslo.paadriv.no for mer info

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo