Arbeidsgruppe: Boligmangfold

Hanne Berkaak

Fokusområde: Boligmangfold

For å sikre at vi jobber med løsninger som kan bidra til å nå målsettingene i Oslos kommuneplan har vi etablert tematiske fokusområder med tilhørende arbeidsgruppe. Tematiske fokusområder gjør det mer relevant for Partnere og Pådrivere å koble seg på, og for ledelsen å se sammenhenger på tvers av prosjekter tema. De tematiske fokusområdene vil i samråd med partnerne, og ut fra behov, endres og spisses årlig.

Om fokusområde Boligmangfold

Boligmarkedet og boligutbyggingen i Norge har konsekvenser for enkeltindivider sine muligheter for å bo, og for hvor mangfoldige og varierte byområder og nabolag vi får. Hva slags boliger bygger vi, og hvilke modeller bør finnes for eierskap og utleie? Hvordan bygger og tilrettelegger vi for gode nabolag og gode bomiljøer? 

Byggebransjen er også en av de store kjempene innen klimafotavtrykk, og har et stort potensiale for mindre utslipp. Fortetting er trukket fram som et viktig klimatiltak, men hva er effektene av fortetting på bomiljøene og folkehelsen? Finnes det løsninger som er bra for både klima, miljø og nabolag?

Kort om arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen på fokusområdet Boligmangfold er et faglig forum som sikrer bredde, og at flere synspunkt og perspektiver blir hørt.  I arbeidsgruppen deler man dele erfaringer og kompetanse på tvers, og kommer med forslag til nye initiativ og prosjekter som trengs innen boligmangfold. Arbeidsgruppen bidrar også til å etablere kontakt og koblinger på tvers av partnere ved å møtes jevnlig og blir bedre kjent.

Arbeidsgruppen etableres for et år om gangen og møtes minimum seks ganger i året til et to timers arbeidsmøte. Arbeidsgruppen har i tillegg ansvar for å gjennomføre minimum 1 åpent arrangement for partnere og pådrivere i løpet av året. Det arrangeres i tillegg én fellessamling på tvers av arbeidsgruppene i løpet av året. 

Medlemmer

Arbeidsgruppen ledes av Guro Ranum (bilde). Medlemmer: Ketil Wendelbo (Husbanken Øst), Nedenfra (Ole Pedersen), Liv Anna Lindman (LO), Ina Marie Christiansen (OsloMet/NIBR) Tom Holmen (Oxer Eiendom), Kitty Moss Sørensen (Codex advokater), Rune Snildal (Bydel Bjerke), Erik Aakre Borgersrud (Bydel Gamle Oslo), Lars Aasen ( Leieboerforeningen), Maria Årthun (SWECO/Tag arkitekter), Hanne Løvbrøtte (OBOS), Peter Kalsaas Fossum (Økern Sentrum), Stina Låstad (SoCentral)

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo