Oslo

Foreningen Pådriv Oslo bruker Hovinbyen som utgangspunkt for sine prosjekter. Hovinbyen er Oslos største byutviklingsprosjekt. Området skal gjennom en stor omstillingsprosess og representerer dermed mange komplekse utfordringer. Både nasjonale og internasjonale aktører kan ta del i og inspireres av arbeidet i Hovinbyen da overføringsverdien til andre byer er stor.

Prosjekter

Ulven Nærmiljøhage
Nærmiljøhagen på Ulven er i oppstart, og skal bli en sosial møteplass, og en arena for dyrking og læring.
Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen
Nasjonal kunnskapsarena for sirkulær materialforvaltning i byggebransjen etableres for å bidra til å løse felles utfordringer og tette kunnskapshull.
Arena for sirkulær massehåndtering
Arena for sirkulær massehåndtering skal bidra til økt gjenbruk og mer effektiv håndtering av masser i Hovinbyen.
Reshare
RESHARE er et 4-årig forskningsprosjekt om “Resource sharing in residential buildings - Innovative approaches to shared mobility & space solutions".
Master i urbant landbruk - NCUA
Hvordan utvikle og etablere urbant landbruk som del av en bærekraftig byutvikling - et masterprogram
SPARE - Space of resilience
SPARE står for Space for resilience, og er et 4-årig forskningsprosjekt som skal undersøke “how do we plan for stormwater, biodiversity and recreation
Se alle prosjekter

Arrangementer

Se alle arrangementer

Aktuelt

Ombruk i utdanning
90 deltakere var med da nasjonal kunnskapsarena diskuterte hvordan utdanningene kan møte byggebransjens behov for kunnskap om ombruk.
Pådriv på øret
Hvordan startet egentlig ideen om Pådriv, og ikke minst hvordan gikk det fra en idè til realitet? Hør 16 minutter om Pådrivs tilblivelse og utvikling.
Se alle saker

Bli med!

Hvem som helst kan bli del av og bidra til Pådriv, og du kan delta på mange måter. Både som privatperson og virksomhet.

Som Pådriver blir du personlig del av en bevegelse av folk med ulik bakgrunn som samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor. Det eneste du trenger er engasjement og vilje, litt tid og et ønske om å dele din kompetanse.

Virksomheter kan ta del i utviklingen enten som partner i Pådriv, eller som del av en rekke prosjekter med ambisjoner om å sette nye standarder for bærekraft i Pådriv-områdene.

Hvor er Pådriv?

Hovinbyen

Hvorfor Hovinbyen? Pådriv har en ambisjon om å inspirere verden ved å gjøre Hovinbyen i Oslo til verdens mest bærekraftige byområde. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst.

Partnere

Ledelsen

Ledelsen har ansvar for den daglige driften og utviklingen av Pådriv Oslo. Lederen er underlagt foreningens styre og rapporterer til den. 

Karin Lindgård(karin@oslo.paadriv.no) er leder av Pådriv Oslo. Sandra Skretting (sandra@oslo.paadriv.no),  Aasmund Bunkholt (aasmund@oslo.paadriv.no), Mette Øines Habberstad (mette@oslo.paadriv.no), Thomas Berman (thomas@oslo.paadriv.no), Håkon Iversen (hakon@oslo.paadriv.no), Erica Wie Dia (erica@oslo.paadriv.no) har sentrale oppgaver i ledelsen.

Styret

Aasmund Bunkholt er styreleder. Styret har det formelle ansvaret for at Pådriv Oslo oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Foreningens styre utøver sitt arbeid i samsvar med gjeldende strategi og årsmøtebeslutninger.

Styret består av følgende personer

Aasmund Bunkholt, Trefokus (styreleder)
Knut Halvor Hansen, BYKON/Gaining by Sharing
Liv Anna Lindman, Rethinking Economics
Tor Inge Hjemdal, Design og arkitektur Norge
Carla Franziska Hoyer, NMBU
Ragnhild Reisegg Lorentzen, Tverga

Arbeidsgruppe

Arbeidgruppene bidrar med viktig kunnskap og innspill på pågående og innmeldte prosjekter i Pådriv innen de tematiske fokusområdene boligmangfold, sirkulær produksjon, sosial infrastruktur og byens tåleevne. Det er faglige forum som sikrer bredde, og at flere synspunkt og perspektiver blir hørt. I arbeidsgruppene skal man dele erfaringer og kompetanse på tvers, og gjerne komme komme med forslag til nye initiativ og prosjekter som trengs innen det gitte fokusområdet. Arbeidsgruppene bidrar også til å etablere kontakt og koblinger på tvers av partnere, ved at man møtes jevnlig og blir bedre kjent.

De 4 arbeidsgruppene skal være så tverrfaglige som mulig, slik at vi alltid skal sikrer en helhetlig tilnærming. Gruppene etableres for et år om gangen. skal bestå av 5-10 personer. Arbeidsgruppene møtes minimum seks ganger i året til et to timers arbeidsmøte.