Oslo

Foreningen Pådriv Oslo bruker Hovinbyen som utgangspunkt for sine prosjekter. Hovinbyen er Oslos største byutviklingsprosjekt. Området skal gjennom en stor omstillingsprosess og representerer dermed mange komplekse utfordringer. Både nasjonale og internasjonale aktører kan ta del i og inspireres av arbeidet i Hovinbyen da overføringsverdien til andre byer er stor.

Oslo

Prosjekter

Urbant landbruk
Hvordan utvikle og etablere urbant landbruk som del av en bærekraftig byutvikling - et masterprogram
Sirkulær produksjon
Arbeidsgruppen på fokusområdet Sirkulær produksjon er et faglig forum. Hvordan utnytte alle ressurser best mulig, med gjenbruk, ombruk og deling?
Boligmangfold
Arbeidsgruppen på fokusområdet Boligmangfold er et faglig forum. Hvordan bygger og tilrettelegger vi for gode nabolag og bomiljøer? 
Sosial infrastruktur
Arbeidsgruppen på fokusområdet sosial infrastruktur er et faglig forum. Hvordan legge til rette for sosial samhandling og mellommenneskelige møter?
Byens Tåleevne
Arbeidsgruppen på fokusområdet Byens tåleevne er et faglig forum. Hvordan kan vi dekke menneskets grunnleggende behov innenfor planetens tålegrense?
Startblokka
Startblokka er stedet på Linderudløkka hvor du kan starte eller utvikle virksomhet, igangsette nabolagsaktivitet eller arrangere større begivenheter.
Se alle prosjekter

Arrangementer

Se alle arrangementer

Aktuelt

Se alle saker

Bli med!

Hvem som helst kan bli del av og bidra til Pådriv, og du kan delta på mange måter. Både som privatperson og virksomhet.

Som Pådriver blir du personlig del av en bevegelse av folk med ulik bakgrunn som samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor. Det eneste du trenger er engasjement og vilje, litt tid og et ønske om å dele din kompetanse.

Virksomheter kan ta del i utviklingen enten som partner i Pådriv, eller som del av en rekke prosjekter med ambisjoner om å sette nye standarder for bærekraft i Pådriv-områdene.

Hvor er Pådriv?

Hovinbyen

Hvorfor Hovinbyen? Pådriv har en ambisjon om å inspirere verden ved å gjøre Hovinbyen i Oslo til verdens mest bærekraftige byområde. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst.

Partnere

Ledelsen

Ledelsen har ansvar for den daglige driften og utviklingen av Pådriv Oslo. Lederen er underlagt foreningens styre og rapporterer til den. 

Sandra S. Skretting er daglig leder av Pådriv Oslo.

Mathilde Blichfeldt Mjønes og Erica Wie Dia har sentrale oppgaver i ledelsen.

I tillegg bidrar SoCentral med bistand til ledelsen.

Sandra S. Skretting
Mathilde Blichfeldt Mjønes
Erica Wie Dia

Styret

Styret har det formelle ansvaret for at Pådriv Oslo oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Foreningens styre utøver sitt arbeid i samsvar med gjeldende strategi og årsmøtebeslutninger.

Styret består av følgende personer

Aasmund Bunkholt, Trefokus (styreleder)
Knut Halvor Hansen, BYKON
Liv Anna Lindman, LO Norge
Tor Inge Hjemdal, Design og arkitektur Norge
Ragnhild Reisegg Lorentzen, Tverga
Elise Norberg, NMBU

Arbeidsgruppe

Arbeidgruppene bidrar med viktig kunnskap og innspill på pågående og innmeldte prosjekter i Pådriv innen de tematiske fokusområdene boligmangfold sirkulær produksjon, sosial infrastruktur og byens tåleevne. Det er faglige forum som sikrer bredde, og at flere synspunkt og perspektiver blir hørt. Arbeidsgruppene består av opptil 15 aktører.

Les om arbeidsgruppene: Boligmangfold, Sirkulær produksjon, Sosial infrastruktur, Byens tåleevne.

Ledere av de respektive arbeidsgruppene: Guro Ranum, Tessa van der Staak, Karoline Birkeli-Gauss, Michel Wolfstirn.