Oslo

Foreningen Pådriv i Oslo bruker Hovinbyen som utgangspunkt for sine prosjekter. Hovinbyen er Oslos største byutviklingsprosjekt. Området skal gjennom en stor omstillingsprosess og representerer dermed mange komplekse utfordringer. Både nasjonale og internasjonale aktører kan ta del i og inspireres av arbeidet i Hovinbyen da overføringsverdien til andre byer er stor.

Prosjekter

Startblokka på Linderud
Startblokka er stedet på Linderudløkka hvor du kan starte eller utvikle virksomhet, igangsette nabolagsaktivitet eller arrangere større begivenheter.
Arena for sirkulær massehåndtering
Arena for sirkulær massehåndtering skal bidra til økt gjenbruk og mer effektiv håndtering av masser i Hovinbyen.
Løren - en drømmebydel for unge
Å bygge en god bydel handler om mer enn å bygge gode boliger. Hva skal til for at Løren kan bli unges drømmebydel?
Byboliger for alle
Prosjektet utforsker blant annet hvordan nye boligkonsepter kan bidra til et aktivt byliv i utviklingsområder
Vollebekk fabrikker
Vollebekk Fabrikker er et midlertidig sted for utvikling og inkubasjon av løsninger innen gjenbruk, reparasjon og grønn produksjon.
Produktiv boligby på Breivoll
Hvordan kan vi få til produksjon, logistikk og transport side om side med kulturnæring og servicetilbud - en byutvikling som handler om mer enn bolig
Se alle prosjekter

Arrangementer

Se alle arrangementer

Aktuelt

Sirkulær Ressurssentral og SirkTre med i Grønn plattform
Sirkulær Ressursentral får støtte fra Grønn plattform til å utvikle en sirkulærøkonomisk modell som skal øke ombruken av tre.
Den hemmelige hagen
Godt gjemt mellom tungt trafikkerte Persveien og Ulvensplitten på Ulven ligger det en uoppdaget flik av grønt. De fleste som går her nå er pilegrimer - for dette er en del av pilegrimsleden til Trondheim. Men noe stort er på gang, og snart kan vi avsløre "den hemmelige hagen".
Treffer ikke blink hver gang
Ikke alle prosjekter Pådriv setter i gang treffer blink. Det ligger i sakens natur når man går inn i mange uprøvde løsninger.
Se alle saker

Bli med!

Du kan ta del i Pådriv på mange måter. Både som privatperson og som bedrift.

Som Pådriver blir du personlig del av en bevegelse av folk med ulik bakgrunn som samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor. Det eneste du trenger er engasjement og vilje, litt tid og et ønske om å dele din kompetanse.

Bedrifter kan ta del i utviklingen av nettverket som partnere eller som eiere av prosjekter som har ambisjoner om å sette en ny standard for bærekraft i Pådriv-områdene.

Les mer om å bli del av Pådriv

Hvor er Pådriv?

Hovinbyen

Hvorfor Hovinbyen? Pådriv har en ambisjon om å inspirere verden ved å gjøre Hovinbyen i Oslo til verdens mest bærekraftige byområde. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst.

Les mer her

Partnere

Nettverksledelse

Nettverksledelsen har ansvar for den daglige ledelsen av Pådriv. Nettverksledelsen er underlagt styringsgruppen og rapporterer til den. Nettverksledelsen samarbeider tett med en arbeidsgruppe med utvalgte personer fra Partnerne.

SoCentral har ansvaret for nettverksledelsen. Stina Låstad (stina@oslo.paadriv.no) er nettverksleder. Sandra Skretting (sandra@oslo.paadriv.no), Mette Øines Habberstad (mette@oslo.paadriv.no) Thomas Berman (thomas@oslo.paadriv.no) og Håkon Iversen (hakon@paadriv.no), har sentrale oppgaver i nettverksledelsen.

Du finner oss også på Facebook og Instagram: @paadriv

Styret

Styret har det formelle ansvaret for at Pådriv oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Styringsgruppen utøver sitt arbeid i samsvar med gjeldende strategi og årsmøtebeslutninger.

Styret består av følgende personer

Aasmund Bunkholt, Trefokus (styreleder)
Knut Halvor Hansen, BYKON/Gaining by Sharing
Liv Anna Lindman, Rethinking Economics
Tor Inge Hjemdal, Design og arkitektur Norge
Gro Sandkjær Hansen, OsloMet/NIBR‍
Carla Franziska Hoyer, NMBU
Ragnhild Reisegg Lorentzen, Tverga

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen er å anse som et utvidet del nettverksledelsen. Arbeidsgruppen har som kollegium ansvar for definerte driftsoppgaver i Pådriv. Oppgavene er forankret i Pådrivs målbilde og strategi, men for øvrig er gruppen fleksibel og imøtekommende for initiativ fra Pådrivere, partnere og lokale aktører i Hovinbyen.

Arbeidsgruppen består av følgende personer

Ketil Wendelboe Aanensen, Husbanken Øst
Morten Fraas, Oslo kommune, byrådsavdeling for næring og eierskap
Lars Eivind Bjørnstad, Bydel Bjerke
Matti Lucie Arentz, Doga
Elisabeth Erlandsen, Spir Oslo
Ole Pedersen, Nedenfra
Kaja Melbye, Hille Melbye Arkitekter
David Reiss-Andersen, Norske Mikrohus
Elin Hoff Johansen, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Tine Granlund, Codex Advokat
Elin Schjenken Halvorsen, Innovasjonsdistrikt Hovinbyen
Tom Holmen Jensen, Oxer Eiendom
Kirstine Holst, Sodexo
Jan Helge Josefsen, Den Norske Kirke
Johannes Goa Ludvigsen, Sweco