Oslo

Foreningen Pådriv i Oslo bruker Hovinbyen som utgangspunkt for sine prosjekter. Hovinbyen er Oslos største byutviklingsprosjekt. Området skal gjennom en stor omstillingsprosess og representerer dermed mange komplekse utfordringer. Både nasjonale og internasjonale aktører kan ta del i og inspireres av arbeidet i Hovinbyen da overføringsverdien til andre byer er stor.

Prosjekter

Arena for boligmangfold
Hva slags boliger bygger vi, og hvilke modeller bør finnes for eierskap og utleie? Hvordan tilrettelegger vi for gode nabolag og gode bomiljø?
Løren - en drømmebydel for unge
Å bygge en god bydel handler om mer enn å bygge gode boliger. Hva skal til for at Løren kan bli unges drømmebydel?
Boligmerket
En merkeordning for utleieboliger som vil gjøre leiemarkedet mer oversiktelig for leietakere, samt enklere for utleiere å levere på kvalitetskrav
Pilot Massehub
En massehub som gjør at mellomlagring og bearbeiding av masser kan skje på best mulig måte for mennesker, klima og bransje.
Pilot Massedata
En digital plattform som tilrettelegger for sirkulær håndtering av overskuddsmasser og massetransport i byutviklingsprosjekter i Hovinbyen.
Master i urbant landbruk - NCUA
Hvordan utvikle og etablere urbant landbruk som del av en bærekraftig byutvikling - et masterprogram
Se alle prosjekter

Arrangementer

Se alle arrangementer

Aktuelt

Vi søker ny leder for Pådriv Oslo
Vil du lede et banebrytende samarbeid for en mer bærekraftig utvikling av Oslo? Pådriv Oslo søker ny leder.
Millionstøtte til ungdom på Løren
I høst har 10 ungdommer og et bredt team jobbet med hvordan vi på en god og rask måte kan få opp et tilbud til unge på Løren. Nå har Sparebankstiftelsen DNB bekreftet at prosjektet får 1,2 millioner til å gjennomføre tiltak i 2022.
Se alle saker

Bli med!

Du kan ta del i Pådriv på mange måter. Både som privatperson og som bedrift.

Som Pådriver blir du personlig del av en bevegelse av folk med ulik bakgrunn som samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor. Det eneste du trenger er engasjement og vilje, litt tid og et ønske om å dele din kompetanse.

Bedrifter kan ta del i utviklingen av nettverket som partnere eller som eiere av prosjekter som har ambisjoner om å sette en ny standard for bærekraft i Pådriv-områdene.

Les mer om å bli del av Pådriv

Hvor er Pådriv?

Hovinbyen

Hvorfor Hovinbyen? Pådriv har en ambisjon om å inspirere verden ved å gjøre Hovinbyen i Oslo til verdens mest bærekraftige byområde. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst.

Les mer her

Partnere

Nettverksledelse

Nettverksledelsen har ansvar for den daglige ledelsen av Pådriv. Nettverksledelsen er underlagt styringsgruppen og rapporterer til den. Nettverksledelsen samarbeider tett med en arbeidsgruppe med utvalgte personer fra Partnerne.

SoCentral har ansvaret for nettverksledelsen. Stina Låstad (stina@oslo.paadriv.no) er nettverksleder. Sandra Skretting (sandra@oslo.paadriv.no), Mette Øines Habberstad (mette@oslo.paadriv.no) Thomas Berman (thomas@oslo.paadriv.no) og Håkon Iversen (hakon@paadriv.no), har sentrale oppgaver i nettverksledelsen.

Du finner oss også på Facebook og Instagram: @paadriv

Styret

Styret har det formelle ansvaret for at Pådriv oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Styringsgruppen utøver sitt arbeid i samsvar med gjeldende strategi og årsmøtebeslutninger.

Styret består av følgende personer

Aasmund Bunkholt, Trefokus (styreleder)
Knut Halvor Hansen, BYKON/Gaining by Sharing
Liv Anna Lindman, Rethinking Economics
Tor Inge Hjemdal, Design og arkitektur Norge
Gro Sandkjær Hansen, OsloMet/NIBR‍
Carla Franziska Hoyer, NMBU
Ragnhild Reisegg Lorentzen, Tverga

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen er å anse som et utvidet del nettverksledelsen. Arbeidsgruppen har som kollegium ansvar for definerte driftsoppgaver i Pådriv. Oppgavene er forankret i Pådrivs målbilde og strategi, men for øvrig er gruppen fleksibel og imøtekommende for initiativ fra Pådrivere, partnere og lokale aktører i Hovinbyen.

Arbeidsgruppen består av følgende personer

Ketil Wendelboe Aanensen, Husbanken Øst
Morten Fraas, Oslo kommune, byrådsavdeling for næring og eierskap
Lars Eivind Bjørnstad, Bydel Bjerke
Matti Lucie Arentz, Doga
Elisabeth Erlandsen, Spir Oslo
Ole Pedersen, Nedenfra
Kaja Melbye, Hille Melbye Arkitekter
David Reiss-Andersen, Norske Mikrohus
Elin Hoff Johansen, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Tine Granlund, Codex Advokat
Elin Schjenken Halvorsen, Innovasjonsdistrikt Hovinbyen
Tom Holmen Jensen, Oxer Eiendom
Kirstine Holst, Sodexo
Jan Helge Josefsen, Den Norske Kirke
Johannes Goa Ludvigsen, Sweco