Oslo

Pådriv Oslo er et verktøy for en mer bærekraftig by- og samfunnsutvikling som kommende generasjoner kan være stolte av. Et verktøy åpent tilgjengelig for alle som vil få til mer - privatpersoner, virksomheter, organisasjoner eller kommune. Pådriv Oslo er spesielt godt egnet å ta i bruk på komplekse problemstillinger hvor flere har ansvar og dermed er avhengig av samarbeid på tvers. Sånne samarbeid er vi rigget for å bygge. I Oslo har vi til nå jobbet mest i områder i Hovinbyen, men verktøyet er til for hele byen. Mange snakker om bærekraft. Pådriv Oslo er til for dem som vil gjøre noe. Bruk Pådriv Oslo som koblingsboks, til kunnskapsutvikling og løft inn problemstillinger du ønsker å jobbe med. Les om noen av eksemplene under, delta på en samling og ta kontakt med oss om du er nysgjerrig!

Oslo

Prosjekter

Et livssynsåpent hus i Oslo
‍Hvordan kan et livssynsåpent hus bli en møteplass som fremmer dialog, toleranse og samarbeid? Et livssynsåpent hus som en synlig del av bybildet.
Boligmerket
En merkeordning for utleieboliger som vil gjøre leiemarkedet mer oversiktelig for leietakere, samt enklere for utleiere å levere på kvalitetskrav
Arbeidsgruppe: Sirkulær produksjon
Arbeidsgruppen på fokusområdet Sirkulær produksjon er et faglig forum. Hvordan utnytte alle ressurser best mulig, med gjenbruk, ombruk og deling?
Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen
Nasjonal kunnskapsarena for sirkulær materialforvaltning i byggebransjen etableres for å bidra til å løse felles utfordringer og tette kunnskapshull.
Startblokka
Startblokka er stedet på Linderudløkka hvor du kan starte eller utvikle virksomhet, igangsette nabolagsaktivitet eller arrangere større begivenheter.
Forskningsprosjektet SPARE
Space for resilience er et forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan vi tilrettelegger arealer for overvann, naturmangfold og rekreasjon.
Se alle prosjekter

Arrangementer

Se alle arrangementer

Aktuelt

Lansering av Blågrønt Forum - en tverrfaglig digital møteplass
2.november ble første samling i Blågrønt forum arrangert – en digital tverrfaglig møteplass om overvann og blågrønn infrastruktur i byer og tettsteder over hele landet.
Stillingsutlysning: Er du vår nye studentpraktikant?
Er du student med mulighet for integrert praksis under vårsemesteret 2024? Da vil vi i Pådriv Oslo gjerne høre fra deg! Vi ser etter noen som vil ta del i vårt team og bistå ledelsen i Pådriv Oslo vårsemesteret 2024
Bli kjent med de nye studentene i Pådriv Oslo!
Vi starter høsten i Pådriv Oslo med nye krefter i form av ny leder for studentlaget og ny studentpraktikant. Bli bedre kjent med Karoline og Anna her!
Se alle saker

Bli med!

Hvem som helst kan bli del av og bidra til Pådriv, og du kan delta på mange måter. Både som privatperson og virksomhet.

Som Pådriver blir du personlig del av en bevegelse av folk med ulik bakgrunn som samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor. Det eneste du trenger er engasjement og vilje, litt tid og et ønske om å dele din kompetanse.

Virksomheter kan ta del i utviklingen enten som partner i Pådriv, eller som del av en rekke prosjekter med ambisjoner om å sette nye standarder for bærekraft i Pådriv-områdene.

Hvor er Pådriv?

Hovinbyen

Hvorfor Hovinbyen? Pådriv har en ambisjon om å inspirere verden ved å gjøre Hovinbyen i Oslo til verdens mest bærekraftige byområde. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst.

Partnere

Ledelsen

Ledelsen har ansvar for den daglige driften og utviklingen av Pådriv Oslo. Lederen er underlagt foreningens styre og rapporterer til den. 

Sandra S. Skretting er daglig leder av Pådriv Oslo. I tillegg består driften av sentrale roller fra Mathilde Blichfeldt Mjønes, Karoline Hannisdal (leder av studentlaget) Anna Linstad (fulltidspraktikant), Guro Ranum (hospiterer fra partnervirksomhet), Stina Låstad, Thomas Berman og andre innleide ressurser fra SoCentral.

Sandra S. Skretting
Mathilde Blichfeldt Mjønes

Styret

Styret har det formelle ansvaret for at Pådriv Oslo oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Foreningens styre utøver sitt arbeid i samsvar med gjeldende strategi og årsmøtebeslutninger.

Styret består av følgende personer

Marie Loe Halvorsen, Elektroforeningen (styreleder)

Aasmund Bunkholt, Trefokus
Knut Halvor Hansen, BYKON
Liv Anna Lindman, LO Norge
Elise Norberg, NMBU
Synne Marie Mossevig, Oslo Kommune
Anders Fylling, Statsbygg

Arbeidsgruppene

Arbeidgruppene bidrar med viktig kunnskap og innspill på pågående og innmeldte prosjekter i Pådriv innen de tematiske fokusområdene boligmangfold, sirkulær produksjon, sosial infrastruktur og byens tåleevne. Det er faglige forum som sikrer bredde, og at flere synspunkt og perspektiver blir hørt. Arbeidsgruppene består av opptil 15 aktører, og besår i hovedsak av representanter fra Pådrivs partnere.

Les om arbeidsgruppene: Boligmangfold, Sirkulær produksjon, Sosial infrastruktur, Byens tåleevne.

Ledere av de respektive arbeidsgruppene: Guro Ranum, Tessa van der Staak, Karoline Birkeli-Gauss, Michel Wolfstirn.