A. Lekent og trygt på Stor-Økern!

Det finnes mye kraft, engasjement, initiativer og folk som jobber for å ta tak i og finne bedre løsninger for lokale samfunnsutfordringer, spesielt knyttet til barn og unge, på Stor-Økern.

Vi har en ambisjon om å skape en varig forbedring av situasjonen på Stor-Økern for barn og elever som går til Løren og Refstad skole, slik at de opplever veien dit og mellom aktiviteter og hjemmene både trygg og leken. Dette vil også gjøre området bedre for alle myke trafikanter, også de som skal til og fra arbeidsplassene i området.

Prosjektet avgrenser seg i første omgang til veien fra Ulven torg, over Økern T, gjennom rundkjøringene forbi Løren skole og opp Dag Hammerskjolds vei til lyskrysset ved Spireaveien.

De byråkratiske prosessene med fartsgrenser, lyskryss og liknende tar lang tid - gjerne flere år. Derfor skal Lekent og trygt på Stor-Økern gjøre enkle grep som gjør det tryggere å ferdes i den midlertidigheten barna i området vokser opp i.

Du kan lese mer om prosjektet og melde deg på nyhetsbrev på prosjektets nettsider.

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo