Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

Resirqel

Pådriv fokusområde: Byens tåleevne

Om prosjektet:

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen (CO2) fra byggenæringen nasjonalt og internasjonalt. Det er avgjørende at den sirkulære verdikjeden for brukte byggematerialer blir like effektiv som den industrialiserte lineære verdikjeden for kjøp, bruk og avhending av nye byggematerialer, hvis vi skal øke ombruksgraden vesentlig. På veien dit er det mange utfordringer vi må løse.

Derfor har flere aktører i bransjen har gått sammen om å etablere en felles nasjonal og digital kunnskapsarena. Kunnskapsarenaen vil ledes av Sirkulær Ressurssentral. Deltakelse i Kunnskapsarena er kostnadsfri og åpen for alle.

Status: Oppstart av samlinger i februar 2022, fortsetter med jevnlige samlinger.

Se kunnskapsarenaens egen side for oppdateringer.

Meld deg på epostlisten for invitasjoner og oppdateringer


Målsetninger for kunnskapsarenaen

Målsettingen med Kunnskapsarenan er å i samarbeid finne, utvikle, dele og formidle kunnskap om sirkulær materialforvaltning i byggebransjen på områder og måter som vesentlig bidrar til å redusere byggebransjens klimafotavtrykk på en økonomisk og sosial bærekraftig måte.

Klima og miljø:

  • Redusert klimagassutslipp i byggebransjen
  • Bedre ressursutnyttelsen i byggeprosjekter gjennom reduksjon av avfall og bruk av jomfruelige materialer

Næring:

  • Økt lønnsomhet ved ombruk av byggematerialer
  • Økt etterspørsel og bruk av ombruksmaterialer
  • Redusert risiko og økt forutsigbarhet ved ombruk av byggematerialer (gjennom blant annet dokumentasjon og kvalitetssikring)
  • Kompetanseheving om sirkulær materialforvaltning innen utdanning og næring

Sosialt:

  • Nye arbeidsplasser innen sirkulær materialforvaltning

Varighet: Oppstart i 2022, ingen sluttdato
Finansiering: Finansiert med likt bidrag fra alle etableringspartnerne
Etableringspartnere: Resirqel, FutureBuilt/Plan og bygningsetaten Oslo kommune, MAD arkitekter, Økern sentrum, Aspelin Ramm, Mustad Eiendom, Entra, Asplan Viak, Rehub/Rambøll, Treteknisk AS, Trefokus, SWECO, OBOS, Concreto, Ragn-Sells, Rambøll Norge, Trondheim Kommune, Codex, Multiconsult

Partnere: Se oppdatert partnerliste på arena.ressurssentral.no.

Pådrivs rolle: Eier av Sirkulær Ressurssentral, som leder arenaen

Prosjektleder: Marie Harbo Dahle, marie@oslo.paadriv.no

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo