Boligmerket

FOTO 

Pådriv fokusområde: Boligmangfold og sosial infrastruktur

På samme måte som Svanemerket, det offisielle miljømerket i Norden, gir trygghet til både forhandlere og forbrukere er ambisjonen at Boligmerket skal fungere i leiemarkedet. Ordningen vil gjøre leiemarkedet for bolig mer oversiktlig for leietakere, samt gjøre kriterier for kvalitet i utleie tydeligere definert og dermed lettere å tilby for utleiere. 

Formålet for ordningen er å bidra til å strukturere leiemarkedet for bolig på en måte som gir økt transparens og bedre boforhold.

Forprosjektet har utforsket

1) kriterier for en gradert merkeordning og hvordan denne kan implementeres 

2) muligheten for å etablere en stiftelse eller annen hensiktsmessig organisasjon som eier og drifter merkeordningen samt finansiering og organisering av denne.


Status

Forprosjekt gjennomført høsten 2021. Resultatet ble presentert i form av et skriftlig prosjektforslag for merkeordningen på en egen konferanse, februar 2022. Her kan du laste ned rapporten


Finansiering av prosjektet: Samfinansiert av Husbanken, Oslo kommune, Norsk Eiendom og Leieboerforeningen (egeninnsats)
Partnere: Nedenfra, Leieboerforeningen, Norsk Eiendom, Pådriv
Prosjektleder: Ole M. Pedersen, Kontakt ole@nedenfra.org for mer info

Pådrivs rolle: aktiv støttespiller i prosjektgjennomføringen, med et særskilt ansvar for å bruke nettverket og arenaene sine til å skape oppmerksomhet og koblinger til prosjektet.

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo