Boligmerket

FOTO 
Leieboerforeningen

Merkeordningen vil gjøre leiemarkedet for bolig mer oversiktlig for leietakere, samt gjøre kriterier for kvalitet i utleie tydeligere definert og dermed lettere å tilby for utleiere. 

Formålet for ordningen er å bidra til å strukturere leiemarkedet for bolig på en måte som gir økt transparens og bedre boforhold.

Forprosjektet skal utforske 1) kriterier for en gradert merkeordning og hvordan denne kan implementeres og 2) muligheten for å etablere en stiftelse eller annen hensiktsmessig organisasjon som eier og drifter merkeordningen samt finansiering og organisering av denne.

Ta kontakt

Prosjekter hos Pådriv

Oslo