City Portrait Hovinbyen

FOTO 

Kort om prosjektet

Med utgangspunkt i Kate Raworths økonomiske teori Doughnut Economics ønsker vi å lage et byportrett av Hovinbyen. Det innebærer å kartlegge og se byutvikling gjennom fire linser og systematisere  hvordan disse henger sammen og påvirker hverandre. 

Et byportrett er i praksis et felles visjonsnotat og kvalitativt og kvantitativt datagrunnlag som bidrar til et helhetlig øyeblikksbilde på Hovinbyens sosiale og økologiske bærekraftstatus sett i både en lokal og global kontekst. 

Status

Forprosjekt er i gang. Per 1. november har vi hatt hentet kunnskap fra internasjonale eksperter, kommet godt i gang med planlegging av hovedprosjektet og presentert initiativet på smultringfestival i Tønsberg og FoU OsloMet. Fremover skal vi bearbeide og diskutere prosjektskisse og budsjett, og forsøke å skaffe finansiering til et hovedprosjekt.

Fokusområde: Byens tåleevne

Forprosjekt: aug- des 2022

Finansiering:  kr. 50 000 av Bykuben, Trefokus, SoCentral, NMBU

Pådriv sin rolle: Initiativtaker og prosjektleder 

Prosjektleder: Erica Wie Dia

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo