C. City Portrait Hovinbyen

Hugo Andre Mowinckel Nilsen

Kort om prosjektet

Med utgangspunkt i Kate Raworths økonomiske teori Doughnut Economics ønsker vi å lage et byportrett av Hovinbyen. Det innebærer å kartlegge og se by- og samfunnutviklingen gjennom lokale, globale, økologiske og sosiale perspektiver, og systematisere  hvordan disse henger sammen og påvirker hverandre. 

Et byportrett er i praksis et felles visjonsnotat og kvalitativt og kvantitativt datagrunnlag som bidrar til et helhetlig øyeblikksbilde på Hovinbyens sosiale og økologiske bærekraftstatus sett i både en lokal og global kontekst. 

Prosessen i seg selv har størst verdi, med stor grad av innbyggerinvolvering og aktivering av lokale aktører. Erfaringene fra arbeidet vil trolig  ha overføringsverdi til andre områder og prosesser i Oslo og landet for øvrig for å få mer fart og kvalitet på arbeidet for bærekraftig by- og samfunnsutvikling.

Status

Forprosjektet startet 1. august, 2022. Siden da, har vi hentet kunnskap fra internasjonale eksperter, planlagt og organisert hovedprosjektet, presentert initiativet på smultringfestival i Tønsberg, KS bærekraftsnetteverk, FoU OsloMet og Byråd for Finans. Prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan for et hovedprosjekt er ferdigstilt.

Vi fortsetter arbeidet med å skaffe finansiering og ressurser til et hovedprosjekt i 2023, med mål om oppstart i løpet av høsten 2023 eller våren 2024.

Fokusområde: Byens tåleevne

Forprosjekt: aug- des 2022

Finansiering:  kr. 50 000 av Bykuben, Trefokus, SoCentral, NMBU

Pådriv sin rolle: Initiativtaker og prosjektledelse

Prosjektleder: Erica Wie Dia (Pådriv Oslo)

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo