Sirkulær Ressurssentral

FOTO 
Hans Fredrik Asbjørnsen

Sirkulær Ressurssentral har egen nettside: www.ressurssentral.no. Besøk denne for utvidet informasjon.

Fokusområde Pådriv: Sirkulær produksjon og byens tåleevne

Kort om prosjektet:
Formålet til Sirkulær Ressurssentral er å tilrettelegge for økt sirkulært ombruk av materialer i byggebransjen i Oslo og omegn, og på den måten bidra til å redusere klimafotavtrykket fra materialbruk i bygg- og anleggsvirksomhet. 

Dette skal vi gjøre gjennom å etablere og fram til utgangen av 2025 pilotere en flerbruks ressurssentral for brukte byggematerialer i et 4.500 m2 stort lagertelt på Økern Torg, donert av Statsbygg.

Status:
Prosjektet er i full gang med en rekke aktiviteter knyttet til å sette opp lagerteltet, utvikle driftskonseptet, forberede piloteringen, og inngå samarbeid. Vi har også startet opp nasjonal kunnskapsarena innen sirkulær materialforvaltning i byggebransjen.

Prosjektet er et strategisk samarbeid mellom Pådriv og Resirqel, og hvor en rekke aktører i bygg- og anleggsbransjen involveres som samarbeidspartnere.
Nåværende partnere: Pådriv, Resirqel, Statsbygg, Obos, Mustad Eiendom, Oslobygg

Pådriv Oslo sin rolle: 100% eier av Sirkulær Ressurssentral AS, og de-facto prosjektleder og aktiv deltaker i utførelse av prosjektaktiviteter

Varighet
Mars 2021 - juni 2022 (utvikling)
Juni 2022 - des. 2025 (pilotering)

Finansiering:
Tilskudd fra Oslo kommune (SmartOslo), DOGA (DIP), NFR (Grønn Plattform), Statsbygg, OBOS, Mustad Eiendom og Oslobygg. Søker ytterligere finansiering. Forventer driftsinntekter fra andre halvår 2022.


Hvordan bli en del av Sirkulær Ressurssentral?

Vi vil gjerne komme i kontakt med aktører som ønsker å ta del i utviklingen en sirkulær ressurssentral. Spesifikt er vi på utkikk etter følgende:

- Strategiske samarbeidspartnere som ønsker å ta del i utviklingen av ressurssentralen

- Leietakerne som ønsker å ta i bruk ressurssentralen som lagerplass for å øke ombruk i sine byggeprosjekter

- Strategiske samarbeidspartnere er aktører som går inn som en utviklingspartner via faglige bidrag, og tidligfase utviklings- og driftsfinansiering. Strategiske partnere har et klart ønske om å realisere Sirkulær Ressurssentral både som en reell aktør i Oslo, men også som et eksempel som kan spres til resten av landet.

Leietakere er aktører som har materiale fra byggeprosjekter som de ønsker å ombruke enten i egne prosjekter eller tilrettelegge for at andre kan ombruke. Sirkulær Ressurssentral står for mellomlaging og administrasjon.

Meld din interesse til daglig leder, Håkon Iversen hakon@oslo.paadriv.no eller 416 60 477


Prosjekter hos Pådriv

Oslo