A. Sirkulær Ressurssentral

Sirkulær Ressurssentral

Fokusområde Pådriv: Sirkulær produksjon

Kort om prosjektet:

Sirkulær Ressurssentral skal bidra til at ombruk blir det naturlige førstevalget i byggebransjen, og på den måten bidra til å redusere klimafotavtrykket, råvareuttaket og avfallsmengden fra bransjen. 

Dette gjøres gjennom å 

  • Etablere og pilotere et storskala byggevarehus for ombrukte byggevarer i et 4.500 m2 stort lagertelt, donert av Statsbygg, som driftes av Ombygg på Økern Torg
  • Etablere og drifte en åpen nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen. Les mer om denne her.
  • Være en pådriver og en sterk bidragsyter i utviklingen av et bærekraftig økosystem for ombruk i byggebransjen.

Prosjektet er initiert av Pådriv Oslo, Resirqel og Statsbygg, og hvor en rekke aktører i bygg- og anleggsbransjen er involvert som strategiske samarbeidspartnere.

Sirkulær Ressurssentral har egen nettside: www.ressurssentral.no. Her finner du oppdatert informasjon!

Status:

Prosjektet fikk midlertidig brukstillatelse for ressurssentralen 14.02.2023 og åpnet offisielt 14.03.2023 for fullskala pilotdrift fram til 31.12.2025. Parallelt med dette har den nasjonale kunnskapsarenaen vært i drift fra januar 2022, og oppnådd stor deltakelse og engasjement fra en samlet byggebransje.

Det alltid er vanskelige avveininger når byutvikling skjer tett på der folk bor. Mange av naboene har, forståelig nok, ytret ønsker om annen aktivitet og tilbud på tomten der Ombygg-teltet skal være i pilotdrift. Sirkulær Ressurssentral vil jobbe for å være en best mulig nabo i den perioden de skal være på Økern torg.

Strategiske samarbeidspartnere: Resirqel, Statsbygg, Bane NOR Eiendom, Obos, Mustad Eiendom, Oslobygg, Høegh Eiendom, Gjensidige, EBA / EBAO, FutureBuilt. Kunnskapsarenaen har egne samarbeidspartnere.

Pådriv Oslo sin rolle: Pådriv Oslo er brukt som verktøy i å realisere og gjennomføre prosjektet, med sin infrastruktur, nettverk og erfaring med å drive frem kollektive prosjekter, med tilhørende driftsmodeller. Sirkulær Ressurssentral AS (SRAS) er opprettet som et ideelt aksjeselskap 100% eid av Pådriv Oslo. Pådriv Oslo innehar rollen som styreleder i SRAS.

Varighet

Mars 2021 - mars 2023 (etablering og utvikling)

Mars 2023 - desember 2025 (pilotering)

Organisering 

Daglig leder: Emil Andresen Rygh

Styreleder: Aasmund Bunkholt, Pådriv Oslo

Styre: Representanter fra strategiske samarbeidspartnere

Finansiering:

Tilskudd fra strategiske samarbeidspartnere, Oslo kommune (SmartOslo), DOGA (DIP), Forskningsrådet (Grønn Plattform/sirkTRE) og Enova. Søker ytterligere finansiering fra nye strategiske samarbeidspartnere, tilskuddsordninger og andre finansieringskilder. Driftsinntekter fra 2H2023. Nasjonal kunnskapsarena er selvfinansiert gjennom partnerbidrag.

Hvordan bli en partner i Sirkulær Ressurssentral?

Vi vil gjerne komme i kontakt med aktører som ønsker å ta del i utviklingen og skaleringen av effektive økosystemer for ombruk i byggebransjen. Spesifikt er vi på utkikk etter følgende:

  • Strategiske samarbeidspartnere til SRAS gjennom tidligfase utviklings- og driftsfinansiering og faglige bidrag 
  • Brukere av ressurssentralen som vil ta den i bruk for mellomlagring og videreformidling av egne brukte byggevarer 
  • Partnere i nasjonal kunnskapsarena

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo