Sirkulær Ressurssentral

FOTO 
Hans Fredrik Asbjørnsen

Fokusområde Pådriv: Sirkulær produksjon og byens tåleevne

Prosjektet skal etablere en sirkulær ressurssentral for Oslo og omegn med lager, kontorer, verksted og undervisnings- og konferanserom som et konkret tiltak for å innfri Norges klima- og miljøambisjoner. Vi skal utvikle og utløse et marked som er i utvikling, understøtte offentlige og private aktører, og legge til rette for økt sirkulær materialutnyttelse i miljørettede forbildeprosjekter, og jobbe for at  ombruk blir allment og tilgjengelig.

Sirkulær Ressurssentral skal opprettes på Økern Torg i byggteltet Statsbygg benyttet i regjeringskvartalet. Teltet har en størrelse på ca. 4.500 m2

Hvordan bli en del av Sirkulær Ressurssentral?

Vi vil gjerne komme i kontakt med aktører som ønsker å ta del i utviklingen en sirkulær ressurssentral. Spesifikt er vi på utkikk etter følgende:

- Strategiske samarbeidspartnere som ønsker å ta del i utviklingen av ressurssentralen

- Leietakerne som ønsker å ta i bruk ressurssentralen som lagerplass for å øke ombruk i sine byggeprosjekter

- Strategiske samarbeidspartnere er aktører som går inn som en utviklingspartner via faglige bidrag, og tidligfase utviklings- og driftsfinansiering. Strategiske partnere har et klart ønske om å realisere Sirkulær Ressurssentral både som en reell aktør i Oslo, men også som et eksempel som kan spres til resten av landet.

Leietakere er aktører som har materiale fra byggeprosjekter som de ønsker å ombruke enten i egne prosjekter eller tilrettelegge for at andre kan ombruke. Sirkulær Ressurssentral står for mellomlaging og administrasjon.

Meld din interesse til daglig leder, Håkon Iversen hakon@oslo.paadriv.no eller 416 60 477


Ta kontakt

Prosjekter hos Pådriv

Oslo