Studenter på Sluppen

Om prosjektet: 

R. Kjeldsberg inviterer til en studentdag på Sluppen med aktiviteter utendørs og påfølgende kveldsarrangement på Lager11 med musikk og servering.

Målet med eventet er å involvere studentene i byutviklingen som skjer på Sluppen, innhente deres tilbakemeldinger på hva de ønsker å få ut av en ny bydel – samt bidra til å gjøre bydelen kjent for studentene. Eventet inspirerer til fysisk aktivitet og helse, og er derledes under bærekraftmål 3 og 11.

Hva er det snakk om: En studentdag på Sluppen 3. eller 4. mai der målet er å gjøre studentene mer kjent med Sluppen – samt gi dem en liten boost før eksamenstida er i gang for alvor.

Status

R. Kjeldsberg ønsker nå å kartlegge hvilket innhold et slik studentevent bør ha. Pådriv inviterer aktuelle samarbeidspartnere eller interessenter inn i det første møtet. med problemstillingen: “Hvordan kan studenter bli kjent med 

Sluppen og få en del i den pågående byutviklingen? ”

Fokusområde: Bindeledd

Tidslinje: Mars 2022

Finansiering: Kjeldsberg

Deltakere: Pådriv Trondheim, Velferdstinget, Kjeldsberg, BISO Trondheim, NTNUI, Tekna, Husbanken

Pådriv Trondheims rolle: Påkobler 

Prosjekter hos Pådriv

Trondheim