Bomiljøgruppa - Møllenberg

Øystein Rambjør Holten

Om prosjektet: 

Målet for bomiljøgruppa er å styrke samholdet mellom de som bor på Møllenberg. Bydelen har vært preget av konflikter mellom fastboende og studenter. Over 50% av boligmassen er leid ut, skoleklasser forsvinner og  unge mennesker mellom 18-34 år utgjør 40-50% av befolkningen i bydelen.

Gruppa består derfor av representanter fra utleiere, studenter, velforening og kommune.

Rolle

Fasilitator

Prosjekter hos Pådriv

Trondheim