Prosjekthub - ombruk i praksis

Om prosjektet: 

Ny partner i Pådriv Trondheim, SIRKEN,  har spilt inn et ombruksprosjekt til Pådriv om å utvikle en prosjekthub som skal være en plattform der byggherre og entreprenør kan legge inn spesifikke deler av prosjektene som egner seg til ombruk

Hensikten er at eiendomsutviklere og byggherrer som river, restaurerer og bygger nye bygg i Trondheim skal få oversikt og forutsigbarhet til innkjøp av ombruksmateriell.

Status

Pådriv har invitert aktuelle samarbeidspartnere eller interessenter inn i et rådgivningsmøte med problemstillingen: “Har Trondheim et behov for en egen markedsplass for ombruk av byggematerialer?”

Formålet med dette rådgivningsmøtet er å gi Sirken uforpliktende råd og innspill på dette spørsmålet. 

Fokusområde: Bæreevne

Tidslinje: Mars 2022 - avsluttet

Finansiering: ikke avklart

Aktører: Pådriv Trondheim, Sirken, Næringsforeningen, Innovasjon Norge, Kjeldsberg, Husbanken, TOBB m.fl.

Pådriv Trondheims rolle: Koordinator

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Trondheim