Naturvennlige Bydeler

Delprosjekt: Naturvennlige Elgeseter

Naturvennlige Elgeseter er et samarbeidsprosjekt med Bøker & Bylab Elgeseter, Naturvernforbundet Trøndelag og “Rewilding Campus” (NTNU). Sammen ønsker vi å engasjere naboer og besøkende til å gjøre Elgeseter grønnere og villere, og våren 2023 har det vært arrangert folkemøte, blitt diskutert hva som kan plantes og hvor - og vi har hatt “Aksjon Ramsløk”!

Aksjon Ramsløk: en familievennlig aksjon der vi plantet ramsløk i Høyskoleparken. Ramsløken har nå status som nær truet, derfor ønsker vi å se om den kan trives på Elgeseter.

Varighet: 2023 - 


Partnere: Naturvernforbundet i Trøndelag

Finansiering: Egeninnsats, bidrag fra Naturvernforbundet i Trøndelag

Pådriv sin rolle: Pådriv Trondheim koordinerer og fasiliterer

Prosjektledere: Silje Aurora Andresen (Pådriv Trondheim) og Marina Gørtz (Naturvernforbundet i Trøndelag)

Contact

Silje Aurora Andresen

silje@trondheim.paadriv.no

Prosjekter hos Pådriv

Trondheim