Gjenbruksrådet i Trondheim

Det finnes store ressurser og kunnskap om gjenbruk og ombruk av byggematerialer i Trondheim, som i større grad kan gjøres tilgjengelig for flere aktører. I vår tok frivillige ved Studentersamfundet i Trondhjem kontakt med Pådriv Trondheim for å diskutere hvordan de i størst mulig grad kan innrede Nybygg Samfundet gjennom ombruk og gjenbruk. Ønsket og ambisjonene om størst mulig grad av gjenbruk og ombruk er altså tilstede - men ettersom de frivillige selv ikke har kompetanse på dette, eller budsjett til å leie inn denne kompetansen, var de usikker på hvordan dette kunne gjøres i praksis. 

Pådriv Trondheim ønsker å være med på å realisere et ambisiøst ønske som kan sette standarden for fremtidige byggeprosjekt i Trondheim. For at dette skal kunne bli tilgjengelig for flere, ønsker vi å etablere et gjenbruksråd i Trondheim, med Nybygg Samfundet som første, men ikke siste, case. 


Hvordan skal Gjenbruksrådet fungere i praksis? 

Gjenbruksrådet vil dannes og driftes gjennom partnerskap - sammen skal vi teste, vurdere og evaluere hvordan Gjenbruksrådet kan og bør leve videre etter forprosjektperioden. I et forprosjekt vil de som deltar i rådet bidra med egeninnsats eller økonomisk støtte til koordinering og drifting av et gjenbruksråd. 

I dette rådet vil man kunne presentere ulike problemstillinger knyttet til praktisk utførelse av gjenbruk og ombruk i byggeprosjekt, som skal diskuteres, konkretiseres og løses sammen med rådet. All kunnskap og metodikk som utvikles i et gjenbruksråd skal være transparent og åpen for alle, som er en forutsetning for at det skal være et Pådrivprosjekt. 


Ønsker du å være med på første verksted den 20. September? Eller har du en case for Gjenbruksrådet i Trondheim? Ta kontakt!

silje@trondheim.paadriv.no


Varighet forprosjekt: september 2023 - juni 2024 

Partnere: Studentersamfundet i Trondhjem, Trondheim kommune (“Fra avfall til ressurs”)

Finansiering: økonomisk bidrag fra Trondheim kommune og egeninnsats fra partnere og Pådriv Trondheim. 

Pådriv sin rolle: Pådriv Trondheim vil koordinere og fasilitere forprosjektet, og vil stå for utkastet til et mandat som blir styrende for partnerskapsavtaler som inngås i etterkant.     

Prosjektleder: Silje Aurora Andresen (silje@trondheim.paadriv.no)


Dokumenter 

Prosjektbeskrivelse “Forprosjekt om Gjenbruksrådet i Trondheim”

Case 1 - Nybygg på Studentersamfundet 

Contact

Silje Aurora Andresen

silje@trondheim.paadriv.no

Prosjekter hos Pådriv

Trondheim