Prosjektpatruljen - Tekna

Om prosjektet: 

Prosjektpatruljen er et pilotprosjekt fra Tekna hvor de tester ut en mulig ny tjeneste der medlemmer kan delta som frivillige i korte prosjektbaserte oppdrag lokalt. 

Piloten går ut på å lage en trygg passasje for gående og syklende på Nyhavna mellom Brattøra og Ladestien. Hvordan skape en god løsning for myke trafikanter som tar hensyn til eksisterende industri, lokale aktører, eiendomsutviklere og kommunen?

Les mer om prosjektet HER

Status

Tekna har rekruttert et team med ingeniører og  er godt i gang med utviklingen av prosjektet.

Fokusområde: Bindeledd

Tidslinje: Februar 2022 - avsluttet

Finansiering: Tekna

Partnere: Pådriv Trondheim og Tekna. Dora Eiendom og Trondheim havn bistår som kontaktpersoner. 

Pådriv Trondheims rolle: Oppdragsgiver og utvikler av prosjektbeskrivelse. Koordinator. 

Kontaktperson: Ellen Loxley

Prosjekter hos Pådriv

Trondheim