Nasjonal bærekraftssone

Kort om prosjektet

En nasjonal bærekraftsone er tenkt som en overordnet transformativ samhandlingsmodell som er geografisk avgrenset. Den har som ambisjon å utforske og vise hvordan vi kan transformere samfunnet for å nå fastsatte klima- og bærekraftsmål. 
Forprosjektet som nå løper bygger blant annet videre på Pådrivs arbeid med Beta:By Hovinbyen.

Forprosjektet tar utgangspunkt i to geografisk avgrensede områder, Hovinbyen i Oslo og Nyhavna i Trondheim.

Status

En beskrivelse av hva en nasjonal bærekraftsone kan være og hvordan den kan realiseres er nå under utarbeidelse. Denne vil presenteres for utvalgte aktører i Oslo og Trondheim.  

Varighet: 1.07.2021 - 30.03.2022
Finanisering: Økonomiske bidrag fra Trefokus, Tresenteret, Oslo kommune, Trondheim kommune, NMBU og NTNU, egeninnsats fra øvrige partnere.
Partnere: Pådriv Oslo, Pådriv Trondheim, Sintef Community, cChange, NTNU, NMBU, OsloMet, Grønn Byggalianse, Trefokus AS , Trondheim kommune, Klimaetaten Oslo kommune, Future Built

Prosjektleder: Thomas Berman Interessert i å høre mer om prosjektet eller delta? Kontakt thomas@oslo.paadriv.no for mer info

Pådriv Oslos rolle: Initiativtaker og prosjektleder
Contact

Prosjekter hos Pådriv

Trondheim