Næring på bakkeplan - Internship

Intern i Pådriv og arkitekt Puspa Tiwari tar en mastergrad i Ecological Urban Planning ved NTNU. Hun skal undersøke potensialet for å gjenskape næringslivet på bakkeplan på Elgeseter.

Elgeseter preges av folketomme gater uten et levende byliv. Puspa Tiwari fra Pådriv Trondheim ser på muligheten for å revitalisere næringslivet på Elgeseter. Fra februar til juni jobber Puspa med mastergraden. Hun har gjennomført intervjuer, workshops og litteraturstudier, og har allerede identifisert tre tiltak som kan skape liv og røre: Grønnere gater, flere oppholdsplasser utendørs og nye serveringssteder.

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Trondheim