Eksperter i team - NTNU

Om prosjektet: 

Eksperter i Team er et kurs på NTNU der studenter settes sammen i tverrfaglige team for å løse utfordringer i ulike “landsbyer”. Pådriv var oppdragsgiver for landsbyen Tre for fremtiden for andre år på rad. Les mer her

Målet med landsbyen er å undersøke og utforske nye muligheter og løsninger knyttet til tre som materiale. I denne sammenhengen er studenter en uvurderlig ressurs, på tvers av arkitekter, forfattere, designere, programmerere, medisinere, filosofer eller historikere.  

Studentene fikk aktuelle problemstillinger fra våre Pådriv-lokasjoner og ble koblet med relevante kontaktpersoner. 

Status

Prosjektet er avsluttet.

Fokusområde: Bindeledd

Tidslinje: Desember 2021 - Februar 2022

Aktører: NTNU, studenter, Pådriv

Pådriv Trondheims rolle: Oppdragsgiver, koordinator 

Prosjekter hos Pådriv

Trondheim