Bøker & Bylab Elgeseter

En lavterskel møteplass for alle som vil utvikle en mer aktiv, bærekraftig og nyskapende bydel.

Mer info kommer!

Contact

Therese Riiber Bekkevold

bylab.elgeseter@gmail.com

Prosjekter hos Pådriv

Trondheim