Urban hage

Pådriv’s Urbane hage er etablert på Kvaleberg i Hillevåg bydel. Denne bydelen er under utvikling og vil bli løftet ifølge Stavanger kommunens handlingsplan for 2022-2023. I tråd med Områdeløftet i Hillevåg er Urban hage et prosjekt som bidrar til å skape merliv og røre i Hillevåg samtidig som det bidrar til økt kunnskap rundt urbandyrkning.

Hagen er lokalisert like ved Pådrivhuset (Flintegata 2), Vakttårnet i Kvaleberg, Kvaleberg skole og Kvaleberg barnehage. Sandvikveien barnehage er også i umiddelbar nærhet til hagen. Området er på cirka 225 m2 og eies av Stavanger kommune og Lyse Elnett. Pådriv Stavanger har inngått en avtale med grunneierne av dette området for å kunne etablere en urban hage der. Det er Pådriv Stavanger som driver hagen. Driftsmodellen er basert på at Pådriv Stavanger har det overordnede og administrative ansvaret for driften av hagen.  

Sommeren 2020 begynte planleggingen av Urban hage. I løpet av høsten gikk aktivitetsleder Al Greenall på markedskurs for hagearbeid med Norsk Landbruksrådgivning, samt mottok organisk førsteråd for å forstå hvordan man behandler området. Om vinteren ble skogsområdet tynnet og kvernet inn til flis for å starte kompost, som ble tilsatt hestegjødsel fra lokale Sandvik gård, hvor vår partner Terapiponni er leietaker. Plantekasser ble bygget og frø ble spiret innendørs, alt ved hjelp av utstyr fra Bondekompaniet, og vi fikk donertvekstlys fra et gartneri på Jæren. Vi fikk seks tonn god jord fra en gård i Randaberg, som ble brukt til å fylle plantekassene, sammen med vår egen kompost og blader fra Kvaleberg Barnehage. Vi har bl.a. dyrket poteter, gulrøtter, kål, løk og urter.

I løpet av august og september 2021, var barna fra Kvaleberg SFO og -barnehage med på å høste og smake grønnsakene dyrket i hagen, og har begynt å lære om hvordan og hvorfor vi har en urban hage i Hillevåg. Dette samarbeidet fortsetter og vi ønsker å lære barna å dyrke på en enkel måte, slik at denne erfaringen kan tas i bruk som et utgangspunkt for å dyrke på skolen, i barnehagen, hjemme eller andre steder. Vi har også begynt å produsere bokashi, som er en rask, effektiv og enkel måte å kompostere matavfall. Denne prosessen har også barna blitt involvert i, slik at de har fått innsikt i å produsere mat på en bærekraftig måte. Vi har brukt matavfall fra industrikjøkkenet i Pådrivhuset - for tiden leid av restauranten Casa Salsitas.

Samarbeidet med Kvaleberg skolen fortsatte i våren 2022. Barna fra 6. trinn har brukt flere timer i Mat og Helse-faget for å lære om bærekraftig landbruk gjennom praktiske aktiviteter. De har lært om kompostering med bokashi og har dyrket grønnsaker selv.  Til slutt har de fått smake grønnsaker som ble dyrket i 2021. Til høsten 2022 planlegger vi å lage måltider sammen med gruppen ved bruk av grønnsaker og bær som vi kommer til å høste. I forbindelsen med prosjektet Kom i Driv, vil hagen bli videre brukt av unge mennesker med psykiske lidelser i Hillevågsområdet.

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Stavanger