Urban hage

FOTO 

Sommeren 2020 begynte planleggingen av en urban hage. Området eies av Stavanger Kommune og Lyse, det ble søkt om tillatelse til å bruke området og dette ble innvilget slik at vi kunne sette i gang arbeidet. I løpet av høsten gikk aktivitetsleder Al Greenall på markedskurs for hagearbeid med Norsk Landbruksrådgivning, samt mottok organisk førsteråd for å forstå hvordan man behandler området.

Om vinteren ble skogsområdet tynnet og kvernet inn til flis for å starte kompost, som ble tilsatt hestegjødsel fra lokale Sandvik gård hvor vår partner Terapiponni er leietaker. Plantkasser ble bygget og frø ble spiret innendørs, alt ved hjelp av utstyr fra Bondekompaniet, og vekstlys vi fikk donert fra et gartneri på Jæren.

Vi fikk 6 tonn god jord fra en gård i Randeberg, som ble brukt til å fylle plantekassene våre, sammen med vår egen kompost og blader fra Kvaleberg Barnehage. Vi har fortsatt å bygge flere hevede plantebed i tradisjonell stil, for å maksimere voksearealet, og har nylig fått snekret benker av resirkulerte paller i snekkerverkstedet vårt. Nå er vi kommet til sommeren 2021 og det virkelig spirer og gror i området.

Urban hage er et prosjekt som skal bidra til å skape mer liv og røre i Hillevåg samtidig som det bidrar til økt kunnskap rundt urban dyrkning.  Prosjektet har etablert samarbeid med skolen og barnehagen i nærområde og tar sikte på å kunne involvere dem i driften av hagen og dyrkingen.

Ta kontakt

Prosjekter hos Pådriv

Stavanger