Pådrivhuset

Gjennom fellesskap og deling skal det skapes liv i huset og i bydelen. Det kan være alt fra møteplasser og aktiviteter, til å skape egen arbeidsplass eller produksjonsvirksomhet i huset. Vi ønsker at miljø, gjenbruk, sirkulærøkonomi og sosial bærekraft skal være den røde tråden i det røde huset.

Her melder du inn din interesse for å etablere gründervirksomhet, kontorplass, kurs, opplæring, arbeidstrening eller på annen måte være en del av huset og produksjonslokalene i Flintegata 2.

Vi søker deg som har ambisjoner innen bærekraft og som er interessert i å utvikle, teste og realisere dine ideer i Hillevåg.

Mer om Pådrivhuset, kontorer og utleie finner du her. Nysgjerrig? Kontakt hussjef Al Greenall, al@stavanger.paadriv.no.

Prosjekter hos Pådriv

Stavanger