Hvordan mate et nabolag?

Stavanger kommune

Hvordan kan Hillevåg bli mest mulig selvforsynt med matproduksjon? Masterstudenter i Urbant landbruk fra NMBU har fått en utfordrende oppgave av Pådriv Stavanger. De utvikler en modell for bærekraftig landbruksproduksjon tilpasset til Hillevåg og i tråd med Stavanger kommunes plan for områdeløftet.

Pådrivs rolle er å være en aktiv fasilitator mellom NMBU, byutvikling i Hillevåg og andre aktuelle aktører.

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Stavanger