Kom i driv

Pådriv Stavanger

Kom i Driv: Natur og kreativitet i lokale omgivelser - et mentalt helseprosjekt

 

Pådriv vil opprette et tilbud som mangler i Hillevågsområdet: Et tilbud for unge med psykiske lidelser som opplever utenforskap. På grunn av sin førsituasjon, har disse unge gjerne hatten særlig stor belastning ifm. koronapandemien. Sentralt for prosjektet er å fremme en varig følelse av identitet og tilhørighet til samfunn og nærmiljøet for unge med psykiske lidelser.

 

Prosjektet setter seg i sammenheng med FNs byutviklingsmål og sosial bærekraft – med fokus på ungemennesker som opplever utenforskap på grunn av psykiske helseutfordringer: Å møte de neste generasjoners behov slik at de skal kunne integreres med de samfunnsmessige og strukturelle endringer som skjer over tid. Hvordan kan disseunge menneskene læres et bredere sett med sosiale ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i samfunnet i økende grad? Hvordan kan de oppleve at det er plass til deres stemmer og erfaringer i samfunnet og nærmiljøet – at de med sine forutsetninger og bakgrunn kan oppleve inkludering og seg selv som en ressurs?

 

Stavanger kommune fokuserte under Folkehelsekonferansen på de langsiktige perspektivene av ungdommers mentale helse. Dette deles med Pådrivs helseprosjektet Kom i Driv. Målet er å styrke individets evne til å kontekstualisere egne handlinger via kreative aktivister, for å fremme en varig, sterkere følelse av identitet og tilhørighet til samfunn og nærmiljøet.

 

Resultatet av prosjektet:

1. Effekten for deltakerne skal være en større samfunnsdeltagelse og -trygghet.

2. Etter prosjektslutt er målet:

o At det etableres et fasttilbud for aktiviteter og økt inkludering av unge mennesker med psykiske lidelser i Hillevågsområdet

o Økt samarbeid med Pådrivs frivillige, kommunale og andre aktører for tilsvarende aktiviteter mot gruppen med mål om å motvirke ungt utenforskap.

Finansiering:

Sparebankstiftelsen SR-Bank

 

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Stavanger