Ungt Borgerpanel

Ungt borgerpanel er et demokratiprosjekt som skal ta ungdom på alvor i viktige problemstillinger som angår både dem og beslutningstakere i kommunen. Ved hjelp av en borgersamling skal panelet få kunnskap om og ta stilling til ulike problemstillinger som det kan være komplisert å få entydige svar på. Borgersamlinger egner seg godt til å drøfte problemstillinger som ikke har klare svar, når det skal tas vanskelige valg, og politikerne må vekte langsiktige hensyn opp mot neste valg, som alltid er rett rundt hjørnet. Borgersamlinger egner seg også godt til spørsmål som er av moralsk eller verdimessig karakter, og man må prioritere mellom ulike og gjerne motstridende hensyn.

Prosjektet har som målsetning å gi unge kunnskap om planprosesser og hvordan de kan påvirke sitt nærområde, få gode svar på problemstillingen fra målgruppen og produsere anvendbare anbefalinger til kommunens planprosess og arbeid med områdeløft. Videre skal resultatene være overførbare til andre deler av byen, så vel som andre kommuner. Prosjektet skal også fungere som en test av metodikken med tanke på å tak den i bruk i forbindelse med innbyggermedvirkning i andre prosjekter. Vi ønsker å finne ut om metoden er egnet til å nå grupper som vanligvis ikke engasjerer seg i medvirkningsprosesser, spesielt rundt planprosesser, i dette tilfellet med vekt på ungdommer.

Prosjektet er et samarbeid med:

  • Stavanger kommune ved Smartby Stavanger, avdeling for byutvikling og områdeløftet Hillevåg
  • SoCentral
  • NTNU

Prosjekter hos Pådriv

Stavanger