Næringskartlegging Hillevåg

Stavanger kommune

Grønn by i samarbeid med Stavanger kommune har startet opp et prosjekt hvor man med utgangspunkt i lokalt næringsliv bygger opp et nettverk i Hillevåg som sammen vil bidra til en bærekraftig og nyskapende fremtid for bydelen. For å få til dette gjennomføres en kartlegging av eksisterende bedrifter i Hillevåg. Samtidig undersøker vi muligheter og begrensninger for en bærekraftig utvikling for området i tråd med ideene om 10-minutters byen og sirkulær økonomi. Det er allerede etablert et næringsnettverk for Hillevåg i regi av Grønn by og Pådriv Stavanger, og de har vært aktive i prosessen med utarbeidelsen av områdeplanen og bedriftskartleggingen.

Et hovedmål for prosjektet er å se hvordan man kan innlemme og bevare eksisterende næringer, småindustri og verksteder i byutviklingsområdet på en god måte, og hvordan man kan involvere næringslivet i planleggingen av nye byutviklingsområder. Et annet mål til prosjektet er å skape et varig engasjement hos de næringsdrivende i Hillevåg gjennom nettverk og møteplasser. Og dermed vil de kunne ta en aktiv rolle i samarbeid med Grønn by i å drive videre den positive bærekraftige utviklingen av området selv etter at prosjektet er avsluttet.

Kort om arbeidet med kompetansebygging

Grønn by, Stavanger kommune og Universitet i Stavanger ønsker å bruke dette prosjektet til å innhente kunnskap og erfaring i forhold til hvordan man kan bruke næringskartlegging inn i områdeutvikling og områdeplanlegging. Prosjektet vil også gi viktige erfaringer i forhold til hvordan lokalt næringsliv kan engasjeres i planlegging og utvikling av områder. Dette tenkes videreført for andre områder i Stavanger og regionen. Når bedriftskartleggingen er ferdig skal den legges på en plattform med kart og geodata som gjør den egnet for Grønn by til å bygge opp og fasilitere bedriftsnettverket. Grønn by og Pådriv skal gis opplæring i bruk av verktøyet.

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Stavanger