Vi søker ny leder i Pådriv Trondheim

Publisert
31
/
1
/
22

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til at Trondheim blir en mer bærekraftig by? En by som er god å bo i både for oss nå, og for fremtidige generasjoner?  

Ambisiøse globale, nasjonale og lokale bærekraftsmåls er satt. FNs klimarapport fra 2021 forteller oss at vi med dagens innsats ikke vil nå klimamålet. 

Vi må tenke nytt og handle på nye måter for å nå målene.


Pådriv er en metode og en infrastruktur som skal  bidra til dette, og er etablert i flere byer. 

Pådriv Trondheim skal nå styrke laget med en leder, med mål om å mobilisere enda flere innbyggere og virksomheter til å skape felles handling. 


Om Pådriv Trondheim

Pådriv Trondheim er organisert som en forening, der innbyggere og både små og store aktører står på likefot. Foreningen består i dag av 22 partnere og 31 pådrivere (enkeltpersoner). Sammen søker vi å forstå problemer og utfordringer, utforske nye løsninger, gjennomføre prosjekter og dele læring - noe som er helt grunnleggende  for byer og steder som vil oppnå en mer bærekraftig utvikling. Selv om vi skal utvikle Trondheim i sin helhet, har vi i strategien valgt å fokusere på tre bydeler - Nyhavna, Elgeseter og Sluppen. Les mer på www.paadriv.no/sted/trondheimArbeidsoppgaver:

Du vil lede et lite team, med flat struktur og en sterk samarbeidskultur. Du rapporterer til styret i foreningen og vil samarbeide tett med styret i foreningen, arbeidsgrupper, partnere og pådrivere (innbyggere). Den samlede kompetansen og kunnskapen i denne gruppen er nesten uovertruffen. 


Som leder er du blant annet ansvarlig for følgende: 


 • Å mobilisere flest mulig innbyggere og organisasjoner til å bruke Pådriv Trondheims infrastruktur i sitt arbeid med å utvikle en mer bærekraftig by
 • Utvikle og sette strategier og handlingsplaner, og lede gjennomføring av disse 
 • Samarbeid med eksisterende partnere og rekruttering av nye partnere
 • Budsjettarbeid og økonomioppfølging
 • Team- og personalansvar

Vi søker etter en utviklings- og samarbeidsorientert leder som har:

 • Erfaring med å jobbe med personer i både offentlig, privat og frivillig sektor
 • Erfaring med å utvikle og drive frem nye idéer og prosjekter
 • Kjennskap til beslutningsprosesser i privat og offentlig sektor
 • Kjennskap til og erfaring med samskaping og bærekraftsarbeid
 • Høyere utdannelse og/eller relevant erfaring

Av egenskaper ønsker vi en som:

 • Leder med og gjennom andre (leder i flokk)
 • Folk flest har og får tillit til
 • Ser sammenhenger og muligheter på tvers av fag, bransje og sektor, og som greier å bygge broer og koblinger mellom disse
 • Er praktisk orientert og viser handlekraft 
 • Jobber strukturert og evner å prioritere selv når alt oppleves som like viktig
 • Skaper entusiasme for endring og nye utfordringer - får med seg folk
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Vil utvikle seg og lære mer

Vi tilbyr: 

 • Muligheten til å være med å forme og utvikle Trondheim som en bærekraftig by i verden
 • Tilgang på et unikt nettverk av handlekraftige mennesker
 • Et energisk team med en åpen og ærlig arbeidskultur
 • Mulighet for personlig vekst og faglig utvikling innen bærekraft, ledelse og samfunnsinnovasjon
 • Fleksibel og variert arbeidshverdag, utstrakt digital samhandling og bruk av digitale verktøy
 • Arbeidssted på Bøker og Bylab, samt andre lokasjoner i byen
 • Lønn og øvrige betingelser etter avtale
 • 50% prosjektstilling eller engasjement 


Søknadsfrist: 28.02.22

Send søknad til: guro@trondheim.paadriv.no


Kontaktperson:

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte: 

 • Guro Ranum, styreleder i Pådriv Trondheim, guro@trondheim.paadriv.no, 984 59 965

Nytt fra Pådriv

Trondheim