Oppsummert partnersamling 15 juni

Publisert
17
/
6
/
21

Vi hadde gleden av å invitere våre partnere til en digital partnersamling, og var så heldige å få med oss Thomas Berman for å fortelle oss om Pådriv i verden. Møtet gikk som følger:

Pådriv i verden v/Thomas Berman (SoCentral)

o Samarbeid C40

o Bærekraftsmål 17.17

Pådriv Trondheim v/Torstein Langeland(nettverksleder Pådriv):

o Strategi

o Prosjekter

§ Sammen for Elgeseter - Levende Abels gate

§ Forarbeid til fargesti på Nyhavna

§ Nasjonal bærekraftssone, Nyhavna

§ Sirkulær ressurssentral, Sluppen - Tidlig fase

Erfaringsdeling partnere v/ Trefokus, Bikely ogKLP

Tre partnere delte sine erfaringer med Pådriv sålangt. Først ute var Aasmund Bunkholt fra Trefokus som ser Pådriv Trondheim somen spennende samarbeidspartner for å utvikle Trebyen Trondheim videre, i et tett samarbeid med studenter og Pådriv.Ellen Loxley fra Bikely delte historien om første møte med Pådriv på samlingeni september i fjor og hvordan samarbeid med både KLP og Kjeldsberg harresultert i sykkelskap på både Elgeseter og Sluppen. KLP og Ruth Hege Havdahlmeldte seg som partner fra oppstart januar 2020 og har involvert seg aktivt iPådriv som del av styringsgruppen i etableringsfasen og nå helt konkret påElgeseter. KLP ser verdien av at pådrivere bringer flere og nye perspektiv inni utviklingen av deres eiendommer, som f.eks Teknostallen.

Nytt fra Pådriv

Trondheim