Sammen for Elgeseter 1 & 2

Publisert
17
/
6
/
21

29. april og 9. juni hadde vi i Pådriv Trondheim gleden av å ønske velkommen til digitale samlinger og workshop i vår samlingsserie Sammen for Elgeseter! Sammen for Elgeseter er et initiativ vi har startet i vår første fokus bydel - Elgeseter. Sammen med nærmere 70 forskjellige personer har vi kommet frem til flere kreative potensielle prosjektet!

Gjennom Sammen for Elgeseter ønsker Pådriv Trondheim å sette fart på den bærekraftige utviklingen i Elgeseter. Vi vil samle deg som jobber, bor, bygger, besøker og/eller har andre interesser på Elgeseter og/eller med Pådriv Trondheim, og som ønsker å få til noe sammen med andre.

Samling 1

Den 29. april hadde vi første samlingen i serien Sammen for Elgeseter. Med oss hadde vi 60 personer i et digitalt Zoom møte, som begynte med en innledning fra styreleder Guro Ranum og nettverksleder Torstein Langeland. Deltakerne fikk også høre pitcher fra beboere langs Elgeseter og fra næringslivet i området. Samlingen gikk over i en digital workshop, med mange gode idéer for hvordan Elgeseter kan endres. Vi delte inn i grupper hvor vi gikk inn i dybden på to forhåndsvalgte prosjekter:

  • Beboer Ola Rønning: Ønsket å få til en møteplass for naboer med barn og hadde sett seg ut gressplena mellom Schøyens gate og døvekirka som et mulig område.
  • KLP: Skal bygge på trikkestallen og ønsker å involvere nabolaget i hva som skal komme i førsteetasjen, og hvordan nabolaget kan bruke Dalsenget torg til noe nyttig og hyggelig.

Samling 2

Den 9. juni gikk Sammen for Elgeseter 2 av stabelen. Her gikk vi i gang med prosjektet Levende Abels gate. Deltakerne fikk bryne seg på workshop i grupper og fikk velge mellom temaene; i) Kunst, lek og læring, ii) Stedshistorie og identitet, iii) Urban natur og dyreliv, iv) Mattilbud og servering, v) Bærekraftig bydel og teknologi, og vi) Møte- og aktivitetsplasser.

Resultatene fra workshopene og samlingene kan du se gjennom å engasjere deg i prosjektene eller følge oss i Pådriv videre her på nettsiden eller sosiale medier!

Facebook

Bli med og bidra du også!

Nytt fra Pådriv

Trondheim