Nasjonal kunnskapsarena for sirkulær materialforvaltning i byggebransjen

8/3/2022 13:00

18 aktører i bransjen har gått sammen om å etablere en felles nasjonal kunnskapsarena for sirkulær materialforvaltning i byggebransjen for å bidra til å løse felles utfordringer og tette kunnskapshull. Kunnskapsarenaen vil ledes av Sirkulær Ressurssentral.  Vi inviterer nå alle som er interessert til de to oppstartssamlingene i kunnskapsarenaen:

- Samling #1 (ble holdt 8. februar kl. 13-15.30) skal identifisere og prioritere områder og temaer som vi spesielt ønsker å fokusere på de nærmeste to årene

- Samling #2 (8. mars kl. 13-15.30) skal konkretisere hva vi som kunnskapsarena skal gjøre på områder og temaer med høyest prioritet. Påmelding samling 2


Målsetting
Kunnskapsarenaen etableres for å redusere byggebransjens klimafotavtrykk på en økonomisk og sosial bærekraftig måte. Vi skal meisle ut ambisjonene og målene for arenaen sammen, men hensikten er å finne og utvikle løsninger vi trenger, samt utveksle, dele og bygge kunnskapen som behøves. 


Kunnskapsarenaen skal være en åpen arena for alle, bygget på tillit og samarbeidskultur, og være innrettet slik at all kunnskap som utvikles og skaffes til veie i arenaen kan deles åpent med alle. Så del gjerne invitasjonen med andre du mener bør være med på oppstartssamlingene!

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo