Hvorfor trengs Pådriv Oslo?

Oslo skal bli verdens beste by å bo og leve i. Å gjøre Oslo til et klimatilpasset nullutslippssamfunn skal bidra til å skape en sunn, trivelig og velfungerende by uten store sosiale forskjeller og med renere luft og vann. Hvordan skal vi få til det sammen?

Hver og en av oss har en rolle å spille i samfunnsutviklingen og ditt bidrag kan være avgjørende. Bli med i Pådriv Oslo og ta i bruk dette verktøyet for å utløse handling sammen med andre.

BLI MED

Et verktøy for deg?

Hvilke muligheter ser du for å gjøre samfunnet bedre, og hvordan har du lyst til å engasjere deg?

For å finne gode løsninger må vi slå kreftene våre sammen. For ingen skaper gode nabolag, bedre utleieboliger, mer gjenbruk av byggematerialer, flere grønne møteplasser, et livssynsåpent samfunn – alene. Pådriv Oslo er et verktøy som gjør det enklere for oss alle å få til slikt samarbeid.

Det finnes ulike måter å engasjere seg på

BLI MED

Bli kjent med andre samfunnsutviklere

Som Pådriver blir du en del av et stort økosystem, et felleskap av samfunnsutviklere, hvor du kan få støtte, hjelp og tilgang på ressurser, verktøy og spisskompetanse.

Ta kontakt med Pådriv Oslo og bli koblet til ressurspersoner, sparring og råd.

Øk kompetansen din gjennom temabaserte samlinger

Du kan være med på samlinger rundt konkrete muligheter og utfordringer i samfunnsutviklingen. Alle disse samlingene er kompetansehevende.

Du kan også delta på gratis kurs som gir påfyll av kompetanse og ferdigheter, slik at du kan ta en enda mer aktiv rolle i samfunnsutviklingen.

Hvilke muligheter ser du i byen vår?

Du kan ta initiativ til muligheter og problemer som du ønsker å være med å løse. Ved å samle personer rundt ett tema om gangen, får vi prosjekter til å sette fart - sånn at vi i fellesskap kan se nye muligheter.

Prosjektene starter med at én person, som deg, legger et tema på bordet, så flere kan inviteres med i arbeidet. Pådriv Oslo fungerer som en pådriver og katalysator for å komme i gang.

Din virksomhet kan gjøre en forskjell!

Hvis din virksomhet har ambisjoner om å bidra aktivt i samfunnsutviklingen ønsker vi dere med som partner i Pådriv Oslo!

Pådriv Oslo styres av et likeverdig partnerskap bestående av et mangfold av virksomheter som ønsker å ta en aktiv rolle i samfunnsutviklingen. Som partner får virksomheter mulighet til å koble seg på innovative prosjekter, tilgang til et unikt og bredt nettverk, og utvikle kompetanse i utøvelse av rollen som  samfunnsutvikler.

Neste samling

Vi arrangerer jevnlig samlinger i ulike format rundt temaer som er ekstra viktige å samles rundt for å gjøre Oslo enda bedre. Oversikt over samlingene finner du her:

Se alle samlinger her

Bli med!

Er du en engasjert Osloborger eller virksomhet som har lyst til å påvirke, gjøre en forskjell, og ta en aktiv rolle i lokalsamfunnet ditt? For å finne gode løsninger, slår vi kreftene våre sammen i Pådriv Oslo.

BLI MED