Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

Tuesday, August 30, 2022

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor har et tjuetalls aktører i bransjen gått sammen om å etablere en nasjonal kunnskapsarena, ledet av Sirkulær Ressurssentral

På høstens første samling vil vi møtes fysisk for første gang, etter en rekke digitale samlinger i vår. På denne samlingen spør vi: Hvordan skal vi jobbe med utdanning innen ombruk og sirkulærøkonomi, både på videregående og høyere utdanningsnivå?

Hvor: Kuben Yrkesarena, Kabelgata 10-12, Oslo

Når: 30. august kl. 9.00-13.00 (Kaffe fra 08.30, lunsj. inkl. i programmet)

OBS! Bindende påmelding pga. lunsj og plass. Det er begrenset antall plasser i lokalet.

Innledere (flere kommer)

  • Anne Kristine Eggen Lervik, Kuben Yrkesarena om bl.a. studiet Fremtidsbygg

Gruppearbeid og temadiskusjoner

Arenaen skal være et sted å dele kunnskap og erfaringer, og også et hjem for ny kunnskapsutvikling.

Derfor får du mulighet til å melde deg på gruppediskusjoner og task force jobbing på samlingen, for å dele, lære og utvikle det bransjen trenger. Noen grupper og samtaler er allerede i gang, men utdanning blir et nytt tema på denne samlingen.

Du vil kunne delta i flere grupper i løpet av samlingen, og indikerer hvilke du er interessert i når du melder deg på.

1: Begrensede ytelseserklæringer
Hvordan kan vi utvikle såkalte begrensede ytelseserklæringer for utvalgte materialer, hvor dagens dokumentasjonskrav er til stort og unødvendig hinder for ombruk?

2: Harmonisere CO2-utregninger for materialer
Hvordan kan vi standardisere beregning og rapportering av klimaeffekten ved ombruk av ulike typer materialer?

3: Etablere en kunnskapsside for ombruk
Hvordan kan vi utvikle en velfungerende side for deling og formidling av praktisk kunnskap og koblinger knyttet til ombruk?

4: Etablere og drive ombrukssentraler
Mange er i gang med dette rundt i landet - noen har kommet langt, og andre har akkurat begynt å planlegge. Hva skal til for å etablere og drive en ombrukssentral for byggematerialer?

5: Ombruk som tema i høyere utdanning
De som skal jobbe i bygg- og anleggsbransjen må lære om ombruk som en integrert del av studiene sine. Hvordan bør vi gjøre dette på høyere utdanningsnivå?

6: Ombruk som tema i videregående utdanning
De som skal jobbe i bygg- og anleggsbransjen må lære om ombruk som en integrert del av fagutdanningen sin. Hvordan bør vi gjøre dette på yrkesfaglig videregående utdanning?

Har du spørsmål? Kontakt arenaleder Marie Harbo Dahle - marie@oslo.paadriv.no.

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Meld deg på epostlisten her.

FOTO

Hans Fredrik Asbjørnsen


Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo