Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

30/8/2022 9:00

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor har et tjuetalls aktører i bransjen gått sammen om å etablere en nasjonal kunnskapsarena, ledet av Sirkulær Ressurssentral

På høstens første samling vil vi møtes fysisk for første gang, etter en rekke digitale samlinger i vår. På denne samlingen spør vi:

Hvordan skal utdanning og opplæring møte behovet i byggebransjen for kunnskap om ombruk og sirkulære løsninger?

Hvor: Kuben Yrkesarena, Kabelgata 10-12, Økern, Oslo

Når: 30. august kl. 9.00-13.00 (Kaffe, frukt og bakst fra 08.30, lunsj er inkludert i programmet)

Fulltegnet! Send en epost til marie@oslo.paadriv.no for å stå på venteliste.

Innledere:

  • Kjetil Eriksen, Kjetil Eriksen Tømrermester AS
  • Hanne Mork Hamre, Framtiden i Våre Hender Trøndelag og Sirkellaget, og Knut Hølås fra Skjetlein VGS
  • Einar Bruu, avdelingsleder, Kuben VGS
  • Anne Kristine Eggen Lervik, Fagskolen Oslo - Kuben Yrkesarena, om bl.a. studiet Fremtidsbygg
  • Kristin Støren Wigum, Institutt for produktdesign, OsloMet
  • Aasmund Bunkholt, Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU

Gruppearbeid og temadiskusjoner

Arenaen skal være et sted å dele kunnskap og erfaringer, og også et hjem for ny kunnskapsutvikling.

Derfor får du mulighet til å melde deg på gruppediskusjoner og task force jobbing på samlingen, for å dele, lære og utvikle det bransjen trenger. Noen grupper og samtaler er allerede i gang, men utdanning blir et nytt tema på denne samlingen.

Du kan indikerer hvilke du er interessert i når du melder deg på.

1: Begrensede ytelseserklæringer
Hvordan kan vi utvikle såkalte begrensede ytelseserklæringer for utvalgte materialer, hvor dagens dokumentasjonskrav er til stort og unødvendig hinder for ombruk?

2: Harmonisere CO2-utregninger for materialer
Hvordan kan vi standardisere beregning og rapportering av klimaeffekten ved ombruk av ulike typer materialer?

3: Etablere en kunnskapsside for ombruk
Hvordan kan vi utvikle en velfungerende side for deling og formidling av praktisk kunnskap og koblinger knyttet til ombruk?

4: Etablere og drive ombrukssentraler
Mange er i gang med dette rundt i landet - noen har kommet langt, og andre har akkurat begynt å planlegge. Hva skal til for å etablere og drive en ombrukssentral for byggematerialer?

5: Ombruk som tema i høyere utdanning
De som skal jobbe i bygg- og anleggsbransjen må lære om ombruk som en integrert del av studiene sine. Hvordan bør vi gjøre dette på høyere utdanningsnivå?

6: Ombruk som tema i videregående utdanning
De som skal jobbe i bygg- og anleggsbransjen må lære om ombruk som en integrert del av fagutdanningen sin. Hvordan bør vi gjøre dette på yrkesfaglig videregående utdanning?

Har du spørsmål? Kontakt arenaleder Marie Harbo Dahle - marie@oslo.paadriv.no.

Deltar du for første gang? Du kan se opptak fra tidligere samlinger her.

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Meld deg på epostlisten her.

FOTO

Hans Fredrik Asbjørnsen


Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo