Vil få i gang et livssynsåpent hus: – Men vi vet enda ikke hvor

Publisert
16
/
5
/
23

I Oslo og Hovinbyen trengs det møtesteder og åpne rom med plass for byens mangfold. Et livssynsåpent hus, som eies og drives i samarbeid på tvers av tros- og livssyn, kan være et svar på dette. Et slikt flerreligiøst hus kan bli et sted for dialogarbeid og samarbeid, kulturutveksling og ulike arrangementer. Planleggingen er godt i gang, og viljen for å sette i gang en pilot er stor - men det er behov for et egnet lokale.

– Takket være støtte i form av både tid og midler fra flere ulike tros- og livssynssamfunn er vi nå i gang med et forprosjekt hvor vi sammen kan utvikle en treårig pilot for et livssynsåpent hus i Oslo. Nå gjenstår det bare å finne et sted hvor huset kan ta form. 

Det sier Mathilde Blichfeldt Mjønes fra ledelsen i Pådriv Oslo. Sammen med flere partnere har Pådriv Oslo utviklet en modell for huset. I fjor var blant annet 15 studenter fra Arkitekthøgskolen i Oslo med på å finne ut av hvordan et slikt hus kunne se ut.

– Nå som ting begynner å falle på plass ønsker vi veldig gjerne å ta neste steg, men vi vet enda ikke hvor. Siden vi ser for oss at pilotprosjektet skal vare i tre år, er vi også åpne for en midlertidig lokalisering. 

– Med et slikt lokale vil vi kunne utvikle, teste, feile og utvikle igjen, og sammen skape en kultur for hva og hvordan huset skal bli til slutt.

Mjønes ber om at alle som vet om et lokale tar kontakt med henne på mathilde@oslo.paadriv.no

Se oversikt over samarbeidspartnerne i forprosjektet her

En by der religion og livssyn er satt i fokus

Oslo bystyre har som plan at Oslo skal bli en livssynsåpen by og ett av byrådets ti løfter i byrådserklæringen er at “i Oslo skal alle få være den de er og møtes med toleranse, respekt og inkludering, med frihet til å ytre seg fritt og til å tro eller ikke tro.” Etableringen av en pilot for prosjektet vil være et stort steg på veien til å nå dette målet.

– Dette prosjektet er en god mulighet for Oslo til å sette seg selv på kartet som en by der religion og livssyn ønskes velkommen i bybildet.

Det sier Birgit van der Lans. Hun er daglig leder for STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) i Oslo. 

– I det livssynsåpne huset vil folk kunne møtes på tvers og ta dialogen ned til grasroten. Et  livssynsåpent hus kan også løse noen konkrete utfordringer rundt forsamlings- og seremonilokaler. Dette vil STL være en pådriver for i årene som kommer.

Et sted må vi begynne 

Jostein Øverby er enhetsleder for Byutvikling Hovinbyen i Plan – og bygningsetaten i Oslo kommune. Han er positiv til ideen om en pilotering av prosjektet.  

– Test ut ting i liten skala. Hvis du lykkes, så har du verdens beste argument for å skalere opp. 

Det tenker han er en lur filosofi i møte med et slikt flerreligiøst hus.

– Denne fremgangsmåten krever selvfølgelig at en del drømmer byttes mot like deler pragmatisme. Styrken vil være at man kan vokse sammen inn i mer realistiske drømmebilder etter å ha bygget ‘sten på sten’.

Hva skjer fremover? 

Frem til sommeren 2023 ble det jobbet videre med konseptutvikling og finansieringsmodell, som ble lagt fram for innspill på en åpen workshop onsdag 24. mai. Se presentasjon fra workshopen her!

Høsten 2023 jobbes det videre med å finne et egnet lokale

I arbeidet med konseptutviklingen jobbet vi med å besvare og konkretisere en rekke spørsmål som: Hvordan kan et livssynsåpent hus løse en del av behovene som er løftet fram i rapporten «Tro det eller ei», som Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg la frem i 2020?

Høsten 2023 jobbes det videre med å finne et passende lokale å pilotere i. Samtidig arrangerer samarbeidspartnerne felles aktiviteter for å lære hverandre bedre å kjenne, og for å komme videre med prosjektet.

- Vet du om et lokale som kan huse livssynsåpent hus fra høsten 2023, enten til midlertidig eller permanent bruk?

- Ønsker du invitasjoner til aktivitetene som planlegges fremover? 

Ta kontakt med prosjektleder mathilde@oslo.paadriv.no / tlf. 97 63 97 62

Nytt fra Pådriv

Oslo