Stafettpinnen for Pådriv Oslos studentlag skal gis videre

Publisert
20
/
3
/
23

Pådriv Oslos studentlag ble etablert våren 2022, og har siden vært ledet og utviklet av Emma Naustdal (statsvitenskap, UiO) og Malin Øren Aldal (statsvitenskap, UiO) på frivillig basis. Ettersom Emma og Malin er ferdig som masterstudenter snart, er tiden snart inne for å gi stafettpinnen videre. 

Malin og Emma deler sine opplevelser 

- Det har vært utrolig gøy og givende å få bygge opp studentlaget fra bunnen av sammen med ledelsen i Pådriv Oslo. Det er så mye mer vi gjerne skulle ha rukket å gjøre, som å søke finansiering og jobbe for å få til mer praksis for studenter i arbeidslivet - for studentlaget er fortsatt i oppstartsfasen, og de neste lederne/den neste lederen vil fortsette dette arbeidet. 

- Vi har fått erfaring med arrangementsplanlegging og gjennomføring, blitt kjent med utrolig mange fine folk både i Pådriv, i nettverket rundt og de kule studentene som har meldt seg inn. Vi har også fått innsikt i hvor sammensatt arbeidet med bærekraftig byutvikling er, og erfart at alle jobber og studieretninger kan bidra til bedre løsninger. 

- Vi håper at den eller de som tar over ledelsen av studentlaget vil jobbe for å ta det til nye høyder, at de ser nytten for studentene og bransjen å fortsette dette arbeidet. Vi håper studentlaget kan bli allment kjent for studenter som interesserer seg for bærekraft og bærekraftig byutvikling.

Vil du bidra til at Oslo blir en mer bærekraftig by? En by som er god å bo i både for oss nå, og for fremtidige generasjoner?  Ambisiøse globale, nasjonale og lokale bærekraftsmål er satt. FNs klimarapport fra 2021 forteller oss at vi med dagens innsats ikke vil nå klimamålet. Vi må tenke nytt og handle på nye måter for å nå målene.

Søk stillingen som leder(e) for studentlaget

Har du lyst til å lede Pådriv Oslos studentlag? Se full utlysningstekst her !

Send e-post til student@paadriv.no , der du forteller kort om deg selv, og motivasjon for vervet, innen 12. april.

Nytt fra Pådriv

Oslo