Pådriv søker prosjektressurs til Sirkulær Ressurssentral AS

Publisert
17
/
01
/
22

Vi ser etter en prosjektressurs til teamet vårt som skal jobbe ca 12 timer i uken i perioden feb-desember 2022 med FoU-prosjektet sirkTre


Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen (CO2) fra byggenæringen nasjonalt og internasjonalt. Sirkulær Ressurssentral AS er et ideelt AS eid 100% av Foreningen Pådriv, som i samarbeid med Resirqel AS og Statsbygg skal etablere en sirkulær ressurssentral for ombruk av byggematerialer for Oslo og omegn. Med dette ønsker vi å bidra til å utvikle og utløse et marked som er i utvikling, understøtte offentlige og private aktører, og fasilitere for økt sirkulær materialutnyttelse i miljørettede forbildeprosjekter, og gjøre ombruk allment og tilgjengelig også utover disse. Les mer om Sirkulær Ressurssentral her.


Som en del av utviklingen av ressurssentralen, er Sirkulær Ressurssentral driver av og deltaker i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Ett av disse FoU-prosjektene er sirkTRE.


FoU-prosjektet sirkTRE

sirkTRE skal etablere den helsirkulære verdikjeden for tre. I dag er verdikjeden for skog og tre i stor grad lineær. I Norge er mengden avfallstre, kalt returtre, omtrent like stort som mengden det bygges i tre. I dag flises det meste av returtre til energigjenvinning. I sirkTRE vil skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenør, returselskap, eiendomsbesittere og -utviklere,  forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk av returtre. I september 2021 fikk sirkTRE beskjed om at prosjektet hadde fått nesten 106 millioner kroner gjennom ordningen Grønn plattform for omstilling i næringslivet. Prosjektperioden er 2022 - 2024. Les mer om sirkTRE her.


sirkTRE ledes av Omtre. Sirkulær Ressurssentral har ansvar for følgende:

 • Lede arbeidspakke 1.4 sirkSENTRAL
  Formålet med denne arbeidspakken er å motta og lagre returtre som ikke kan sendes direkte til kunde/prosjekt. Returtre kan komme som tilfeldige lengder eller fingerskjøtt virke i standard eller fallende lengder. Ulike varestrømmer må håndteres og registreres.

 • Bidragsyter til arbeidspakke 1.1 SirkProsess
  Formålet med denne arbeidspakken er å utvikle en ny verdikjede for returtre. Arbeidet omfatter kartlegging av ressurser oppstrøms, kundesegmenter, dimensjoner og kvaliteter, kategorisering av aktuelle varestrømmer og kunder, fremskaffelse av EPD og data som kan benyttes i nye prosjekters miljøregnskap, og kartlegging av teknologi for registrering og tilgjengeliggjøring av returtre til ulike kundegrupper på flere brukerplattformer.

 • Bidragsyter til andre arbeidspakker der relevant


Sirkulær Ressurssentrals arbeid i sirkTRE ledes og bemannes av ressurser fra Pådrivs nettverkledelse fram til Sirkulær Ressursentral AS ansetter daglig leder, planlagt fra høsten 2022. Fra da av vil daglig leder overta prosjektlederansvaret. I tillegg har Resirqel ansvar for en betydelig andel av prosjektets totale arbeidsomfang gjennom hele prosjektperioden. 


Vi søker nå etter en samarbeidspartner som vil inngå som prosjektressurs i sirkTRE som en del av Sirkulær Ressurssentral sitt prosjektteam i 2022, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med deler av prosjektets aktivitetsplan. Dette kan være en eller flere av følgende aktiviteter:
 • Gjennomføre målgruppe- og interessentanalyser
 • Innhente og utvikle et kunnskapsgrunnlag som kan danne utgangspunkt for markedsinnsiktsarbeid
 • Jobbe med kundeinnsikt og tjenesteutvikling
 • Studere nasjonale og internasjonale sirkulærøkonomiske modeller
 • Utvikle tidligversjon / prototype av sirkulærøkonomisk forretningsmodell for verdikjeden for ombruk av byggematerialer (inkl returtre)
 • Utvikle metodikk og plan for operativ pilotering og videreutvikling av den sirkulærøkonomiske forretningsmodellen
 • Delta i andre utvalgte aktiviteter i prosjektet.

Hvem ser vi etter?

Du

 • er Pådriver eller partner i Pådriv, og er ansatt i / tilknyttet et selskap som kan faktureres
 • har praktisk erfaring med å jobbe med sirkulærøkonomi, både på strategisk og operativ nivå
 • har solid erfaring med å analysere og (videre)utvikle forretningsmodeller og verdikjeder
 • har innsikt i problemstillinger rundt sirkulær materialforvaltning generelt og ombruk av byggematerialer spesielt
 • har kjennskap til treindustrien
 • har god erfaring med prosjektledelse og prosjektarbeid
 • er selvgående og trives samtidig med å jobbe i team
 • har erfaring med pilotering og eksperimentering som metode


Omfang: 


Arbeidet estimeres til i gjennomsnitt 12 timer pr uke fra oppstart og ut 2022. Eksakt omfang avklares ved oppstart av prosjektet. Timerate 900 eks. mva.


Periode:


Februar - desember 2022.

Mulighet for forlengelse i 2023 hvis begge parter ønsker det. 


Hvordan søke?

Send en kort søknad (½ side) og CV til konstituert daglig leder i Sirkulær Ressursentral AS Håkon Iversen, hakon@oslo.paadriv.no.
Søknadsfrist: 26. januar 2022


Har du ellers spørsmål om prosjektet er det bare å ta kontakt med Håkon Iversen. 


Styreleder og konstituert daglig leder i Sirkulær Ressursentral AS avgjør hvem som får tilslag på denne utlysningen. 

Nytt fra Pådriv

Oslo