Samarbeid på tvers!  

Publisert
31
/
1
/
23

“Å lære ved å gjøre” er motto når Pådriv bringer sammen over 50 personer i fire arbeidsgrupper. Byens tåleevne, sirkulær økonomi, sosial infrastruktur og boligmangfold er temaene de skal bryne seg på, og arbeidet ledes frem av fire kompetente pådrivere. 

Å klare å omstille bysamfunnet vårt og realisere FNs 17 bærekraftsmål innen 2030 vil kreve samarbeid i stor skala.

Fire arbeidsgruppene ble etablert mars 2022-som et ledd i at Pådriv Oslo rett og slett ønsker å skape mer sammen med partnere og pådrivere. Nå har vi rundt femti kunnskapsrike pådrivere fra ulike sektorer av samfunnet, som tenker og jobber sammen om fokusområdene byens tåleevne, boligmangfold, sirkulær produksjon og sosial infrastruktur.

“Ved å få til enda mer samhandling på tvers, og sørge for at flere pådrivere og partnere blir bedre kjent skal vi bidra til at enda flere jobber etter pådriv-metoden”, sier Sandra Skretting, leder i Pådriv Oslo.

 

Fortsetter innsatsen

Arbeidsgruppene er til for å dele erfaringer, perspektiver og kompetanse på tvers og på konkrete problemstilling, og når det passer - komme med forslag til nye initiativ og prosjekter som gruppen mener trengs innen det gitte fokusområdet. Nettverk og koblinger bygges på tvers av partnere, hvilket erfaringsmessig også bidra til at det settes i gang nye samarbeid utenfor arbeidsgruppen.

 

Byens tåleevne

Som arbeidsgruppeleder, får jeg mulighet til å lære fra alle de fine folkene i gruppen min, og får fasilitere en prosess hvor gode tanker faktisk blir til handling”, sier Michel Wolfstirn. 

Et eksempel på når ord blir til handling og samarbeid styrkes, ser vi fra arbeidsgruppen Byens tåleevne, ledet av Michel Wolfstirn, som i fjor utforsket bruk av smultringmodellen som et verktøy for bærekraftig by – og samfunnsutvikling. Her ble idéen om å lage et city portrait for Hovinbyen skapt, og med tid og midler fra våre partnere NMBU, SoCentral, Bykuben og Trefokus,  etablerte vi et forsprosjekt. Siden da har det oppstått mange koblinger, med aktører fra blant annet Hav Eiendom, Asker Kommune, Bymiljøetaten, Regen Melbourne, C40 Cities og byråd for finans – som nå utvikles videre.

Les om prosjektet her og  fjorårets smultringfestival her.

 

Sirkulær Produksjon

Klimaantropologen Tessa van der Staak leder arbeidet innenfor fokusområde Sirkulær produksjon, og forteller av hovemilepælen definitivt har vært å bidra til å etablere RepEl Prosjektet på Kuben, partner i Pådriv Oslo.  “Dette er et supert prosjekt, og lærerne på Kuben har vist stor engasjement i dette,” sier Tessa.

Hvis vi skal bevege samfunnet mot mer reparasjon og sirkularitet - hvis vi skal klare å ta vare på de tingene vi allerede har, så trenger noen å utdanne den neste generasjonen av reparatører og gi de kompetansen som kreves, sier Tessa van der Staak.

Framover skal de jobbe mer opp mot initiativene Breivoll Fabrikker og Sirkulær Ressurssentral.

 

Hils på våre to nye arbeidsgruppeledere!

Sosial infrastruktur

Karoline Gauss går inn i Pådriv Oslo som leder av arbeidsgruppen sosial infrastruktur. Hun tar over stafettpinnen for Guri Hummerslund som ledet arbeidsgruppen i 2022, men som nå har hendene fulle med å videreføre all god innsats lagt i Vollebekk fabrikker til skapelsen av Nydalen Fabrikker.  

Karoline Birkeli-Gauss jobber i Våre steder, et firma som kobler kompetanse på landskap og plan for å fremme livskvalitet i våre fysiske omgivelser. Hun sitter i KDD sin jury for attraktive byer og er generelt veldig opptatt av å skape mer robuste lokalsamfunn for alle.

Som gruppeleder for Sosial infrastruktur, ser jeg frem til å bli kjent med andre som brenner for det samme som meg, lære mer om andres erfaringer med tema, og få muligheten til å dytte noe i en enda bedre retning, sier Karoline.


Boligmangfold

Guro Ranum, er den nye arbeidsgruppelederen for fokusområde boligmangfold. Hun er utdannet urbanist og jobber til daglig på arkitektkontoret Afry Ark studio, hvor de former fremtidens bygg og byrom sammen med mennesker, gjennom transformasjon, revitalisering og endring. Selv jobber Guro i flere faser av byutviklingsprosjekter, og har ekstra engasjement for brukerprosesser og medvirkning.  I fjor flyttet hun tilbake til Oslo, etter å ha bodd flere år Trondheim, der hun også har vært en del av Pådriv ledelsen.

I tillegg til å vere arbeidsgruppeleder, skal hun hospitere i Pådriv Oslo som del av sin stilling i Afry Ark Studio. For Pådriv Oslo er det verdifullt å få fleres perspektiver og kompetanse inn i ledelsen. At Afry Ark Studio tar initiativ til denne formen for samarbeid, kan være til inspirasjon for flere, som en av måtene å forstå Pådriv bedre og jobbe på nye måter om by- og samfunnsutviklingen.

Ønsker du mer innsikt arbeidsgruppene og hvem som sitter der? Se etter arbeidsgruppene under prosjekter her.

Nytt fra Pådriv

Oslo