River siloer

Publisert
16
/
5
/
22- I Pådriv så snakker vi sammen som personer, ikke bare som organisasjoner, og da river vi siloer. I tillegg er det en forening som gjør det mulig for folk å ta initiativ. 

 

Det sier Arild Eriksen, om hvorfor han har meldt seg selv som pådriver, og Fragment arkitekter, der han er eier, som partner i Pådriv.
- I Pådriv er det en fantastisk blanding av folk, som gjør at vi får snakket med mange nøkkelpersoner i mange ulike virksomheter. Pådriv er det eneste nettverket jeg kjenner som er bredt nok og ikke preget av èn avsender. I tillegg ser jeg alt det Pådriv får til, det tror jeg handler om at det er grundige prosesser, sier han.  

 

Produktiv boligby
I Pådriv har Arild ledet prosjektet Produktive Breivoll sammen med Lisa Barahona, der målet er å lage en bydel hvor man kan bo, jobbe og produsere sirkulært og bærekraftig innenfor en radius på 15 minutter. Breivoll er utpekt som et av fire fremtidige tyngdepunkt i Hovinbyen av bystyret. Planen sier at Breivoll skal bli et viktig sentrum i Hovinbyen, med en innovativ funksjonsmiks rundt knutepunktet med hovedvekt på næring, handel, kultur og rekreasjon tilpasset i en tett, bymessig struktur. Pådriv utforsker nå hvordan dette kan realiseres, og har mobilisert personer og virksomheter som ønsker å ta en rolle i utviklingen av en produktiv boligby.

Hvis du har lyst til å delta i dette prosjektet, kan du melde deg på samlingen som arrangeres den 31.mai. Der skal man velge hvilke initiativ og prosjekter som skal settes i gang. 

Brenner for en tredje boligsektor
-Når du skal jobbe med byutvikling er det enormt lange linjer og ikke alltid du kan tenke tradisjonell lønnsomhet, påpeker Arild Eriksen. 

Selv har han og Fragment lang erfaring med å jobbe med sosial boligutvikling, blant annet gjennom utarbeidelse av "Pilotbydelen" for Bydel Gamle Oslo. Arild og Fragment er også veldig opptatt av hvordan man kan utvikle en tredje boligsektor.
- Det er her hjertet mitt er nærmest, å gjøre det mulig for flere å bo og jobbe i byen er sterkt knyttet til boligtyper og boligutgifter. Dette vil jeg gjerne få til mer på, og ser at Pådriv kan spille en rolle for å dytte på utviklingen. 

Nytt fra Pådriv

Oslo