Hva er en produktiv boligby, hvor er egentlig Breivoll og hvorfor skal du interessere deg for det?

31/5/2022 12:30

Breivoll ligger mellom Alna-elva og Østre Aker kirke på Ulven. Nedi ei dump og med E6 og jernbanen som nærmeste nabo. Bestefaren til Tollef Nielsen i Nielco snakket ikke om Breivoll, men om Fjellhus og det er nok ingen som sier at de bor på Breivoll i dag. Men. Kanskje i fremtiden er det et av Oslos mest spennende steder!

- Påmeldingslenke finner du nederst på siden

Kan Breivoll forvandles til et sted for flere grønne sirkulære industriarbeidsplasser, og et levende nabolag der alle har et trygt sted å bo, med aktiviteter og opplevelser for alle, rikere naturmangfold og kort vei til flotte friluftsopplevelser? 

Ja mener vi, og mange med oss. Vi vil gjerne ha med enda flere som har lyst til å bidra til at Breivoll blir et viktig sentrum i Hovinbyen med en innovativ miks av næring, handel, kultur, sammen med mange boliger og byliv. Tenk å kunne tenke og handle nytt om et slikt sted sammen med mange ulike mennesker og perspektiver.

For å faktisk generere handling (og ikke bare prat!), må vi etablere tillit til hverandre og en samarbeidskultur. Da må vi bli kjent med hverandre og forstå hvordan vi faktisk kan bidra i et felles løft. 

Den produktive boligbyen på Breivoll har allerede hatt en samling og vi inviterer nå til samling #2, 31.mai kl.12.30 - 15.30. Vi bygger videre på noen grovsorterte ideer fra forrige gang og inviterer inn enda bredere.  

Hvem er det behov for i arenaen?

Dere som allerede holder til i området og som har lyst til å videreutvikle det

Dere som representerer byen vår, Oslo kommune

Dere som jobber med eller er opptatt av: 

 • Produksjon (fra brus til batteri til sykkel?) og/eller næringsvirksomhet som krever plass
 • Mobilitet
 • Ruter, Jernbaneverket, Bane NOR, Whee! osv
 • Stedsutvikling
 • Sirkulærøkonomi
 • Å skape grønne arbeidsplasser

Dere som jobber med boligmangfold og at vi skal skape gode nærmiljø for alle

Studenter fra "alle" fag som er interessert i å jobbe i reelle prosjekter

Hva skal vi ta tak i først?

Arenaen skal få frem konkrete forslag til pilotprosjekter og bidra til at disse realiseres. På første samling kom det ut syv ideer som vi har lyst til å jobbe videre med sammen, se liste i tilfeldig rekkefølge under. For de som er nysgjerrige finner dere uredigerte notater her.

Prosjektide: Gjøre sykkelveien attraktiv med skilting om hva som finnes og hva som skjer. 

Prosjektide: Gjøre Breivoll attraktivt - hvilke virksomheter holder til der nå og hvilke virksomheter ønsker vi å få inn? 

Prosjektide: Kan Alnaparken tas i bruk? Åpne opp og synliggjøre vern av biomangfold “vegg i vegg” med produksjon og boliger. 

Prosjektide: Bevise at det er lønnsomt å etablere et mobilitetskuntepunkt og holdeplass, sannsynliggjøre verdiskaping i et bredere perspektiv enn dagens samfunnsøkonomiske analyser

 • Ny analysemetode nødvendig
 • Hvordan bør et grunnlag se ut? 
 • Hva trenger politikere å se? 
 • Mulig inspirasjon - Oslo Economics, Vurdering av bybanen i Bergen, Ruters arbeid med å sine beslutningsgrunnlag, Digital tvilling - kan den benyttes til dette?

Prosjektide: Googlesøkvandring, hvem holder til her i dag og hva driver de med?

 • dokumentasjon av hva som er her?
 • Snakk med de som bor i området også
 • Skaper en kraft i seg selv, trøkk
 • Mulig data
 • Sjekke om datagrunnlag i stedsanalyse HSO kan deles
 • Kan Include bidra i denne prosessen?

Prosjektide: Knutepunkt 2.0 → koble på Ruter, hvordan ser framtidens mobilitet ut?

Prosjektide: Kan Vollebekk Fabrikker 2.0 etableres på Breivoll?

Prosjektide: Kan vi skape en handelsdestinasjon for gjenbruk, ombruk, reparasjon og fremtidens tekstilbransje?

 • Som inkluderer alle ledd fra transport til nedbryting/transformasjon av tekstiler
 • Eksempelvis Ole Deviks vei

Hensikten med å jobbe sammen 31.mai: 

 • Jobbe videre med prioriterte områder og velge 2-4 pilotprosjekter som det skal jobbes aktivt med i neste fase av arenaen (fra august 2022)
 • Sikre at alle forstår hvordan de faktisk kan bidra i arenaen
 • Eksempelvis: som en del av prosjektene, tematiske diskusjongrupper og eventuelt task forces. Eller andre måter vi kommer på i fellesskap. 
 • Neste steg

PROGRAM  

1230 Oppstart

Velkommen og innsjekk i rommet

Introduksjon til dagen og presentasjon av de syv ideene

13.00 Gruppearbeid

 • Jobbe gjennom og videreutvikle ideene
 • Prioritere prosjekter arenaen skal jobbe videre med

15.20 Veien videre

Åpen post - noen som vil dele noe?

15.30 Slutt


Noen av samarbeidspartnerne og interessentene i etableringsfasen: Include, Trefokus, Eiendomspar, Nielco, Løvenskiold Eiendom, Rodeløkkens Maskinverksted, Oslo kommune, Bydel Alna, Hovinbyen sirkulære Oslo, Fragment Oslo m.fl

Illustrasjon: Fragment Oslo

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo