Realiserer drømmer gjennom Pådriv

Publisert
30
/
3
/
22


Den norske kirke en av 36 partnere i Pådriv. De er tydelige på at verdien av å bruke Pådriv er brede samarbeid om samfunnsutfordringer de ikke kan løse alene, og som bidrar til prosjekt som skaper resultat her og nå.

- Å bruke Pådriv til å hjelpe oss med å starte prosjekter har vært helt avgjørende. Pådriv har tatt oss på alvor og er gode lyttere for nye og gode ideer og innspill. De er med på å realisere drømmer, sier Camilla Juell, diakon i Sinsen menighet. 

Pådriv er åpent for alle som vil bidra, så lenge man slutter opp om foreningens visjon: “byutvikling som kommende generasjoner vil være stolte av”, og foreningens mål. Sammen definerer vi problemene og utfordringene, utformer nye løsninger, gjennomfører prosjekter og deler læring. 

-Vi vil være partner i Pådriv fordi vi vil være med i dugnaden som skal styrke og utvikle sosial bærekraft i området, og bidra til at Hovinbyen blir gode nærmiljøer. Vi vil være med å bygge fellesskap der mange slags folk trives på tvers av kulturelle og religiøse skillelinjer. Og vi er opptatt av grønn bærekraft, både i egen virksomhet og for samfunnet som helhet, sier Jan Helge Josefsen, prosjektprest i Hovinbyen og prest i Paulus og Sofienberg kirke.

Brede, konkrete og handlingsrettede samarbeid

-Vi vil være en kirke i det livsynsåpne samfunnet, og da er Pådriv gull verdt, som et verktøy som sikrer at vi får alle relevante stemmer med. Ideen om et tros og livssynsåpent hus ble født i kirken, men vi skal ikke ha makten i et slikt hus. Derfor har vi ønsket at dette skal være et Pådriv prosjekt. Vi tror pådrivmetodikken vil hjelpe oss til å bli konkrete og handlingsretta, forklarer Marit Bunkholt, prost i Nordre Aker prosti.  


Initierer, koordinerer og ser helhet

Pådriv koordinerer krefter og initierer samarbeid, ofte på områder der ingen formelt sett har ansvar i dag, men hvor alle har en gjensidig interesse av nye og bedre løsninger. 

-I en bærekraftig by er det også fokus på økonomisk utjevning og sosial deltakelse for alle. Det betyr at Pådriv har et bredt mandat til å bidra i mange temaer. Når vi feks jobber med hvordan Oslo kan bli et tros og livssynsåpent samfunn prøver vi å samle alle aktører som kan ha en eierandel i denne utfordringen. I Pådriv teller alles stemme like mye, uavhengig av om du er stor eller liten. Det gjør oss i bedre stand til å se og jobbe helhetlig, sier leder i Pådriv Oslo, Karin Lindgård. 


Spirende lokalmiljø med grønn lunge

Kirken har initiert og vært del av flere andre prosjekt i Pådriv også. Østre Aker og Haugerud menighet har lenge jobbet sammen med Pådriv for å åpne den grønne lungen rundt Østre Aker kirke for flere. Den ligger godt gjemt mellom tungt trafikkerte Persveien og Ulvensplitten på Ulven. 

Hagen skal bli en sosial møteplass, og en arena for dyrking og læring. På lang sikt vil den være en del av Den grønne ringen og et viktig grøntareal for beboere på Ulven, Økern, Løren, Valle og Teisen. Carla Franziska Hoyer var studentintern i Pådriv fra NMBU, og ble primus motor for å få i gang nærmiljøhagen sammen med menigheten, nærmiljøet, NMBU og Oslo kommune. 

Lokal ungdom i sommerjobb

60 ungdom fra hele fire bydeler - Grorud, Bjerke, Alna og Stovner - hadde sommerjobb i nærmiljøhagen i 2021. De ble lønnet gjennom midler fra NAV og bydelene. I samarbeid med Lif Laga  plantet de blant annet 35 epletrær i hagen. Les mer om hageprosjektet her

Oslo bispedømme har selv ønsket dette prosjektet på eget område i lang tid, nå er det blitt konkret etter mye hardt arbeid fra mange parter og snart vil de lyse ut en egen prosjektkoordinator som skal sørge for at nye skudd vil skyte fart i hagen. 

Bruker egne ansattressurser
Kirken i Hovinbyen samarbeider med andre på tvers av kulturelle og religiøse skillelinjer for å fremme trygge og trivelige lokalmiljø. Derfor har de også engasjert seg i prosjektet Ung på Løren. Et prosjekt der ungdom selv involveres for å utvikle Løren til et godt sted for ungdom. Her har diakon i Sinsen menighet Camilla Juell brukt mellom 30-50 prosent av sin stilling til direkte inn i arbeidet med et ungdomscrew. Ungdomscrewet har jobbet med å finne ut hva ungdom er opptatt av, hva de har behov for og de har vært med å teste ulike aktiviteter. Les mer om prosjektet her

 

Realiserer drømmer
Samskaping Prosjektet "Ung på Løren" ønsker å bidra til at Løren blir et nærmiljø der unge opplever at det er godt å være. Det er unge og unge voksne som selv skal definere sine behov og bidra til å skape sine muligheter. Det har også vært et mål at dette skulle være et samskapingsprosjekt mellom ulike aktører med engasjement for Løren og ungdom. 

-Disse aktørene hadde vi ikke klart å finne hadde det ikke vært for Pådriv, deres unike og store nettverk og deres nettverksjobbing har gjort det mulig for oss komme i kontakt med mange ulike mennesker, sier Camilla Juell. 


Skape bevegelse

Både virksomheter og enkeltpersoner kan spille inn egne ideer og løsninger, eller engasjere seg i pågående prosjekter. Pådriv gir deltagerne stor grad av frihet til å bidra slik de ønsker. 

-Pådrivs viktigste rolle er å få ting til å skje. Som et nav i sentrum av partnernettverket arbeider Pådriv for å samle flere aktører om felles mål og konkrete prosjekter. Den Norske Kirke har virkelig demonstrert at partnere kan utrette mye ved å bruke Pådriv, ‍sier Lindgård. 


Pådriv Oslo er organisert som en ideell forening eid av de virksomhetene som ønsker å være med.  Disse partnernebidrar etter evne, både økonomisk og med kompetanse og tid. I 2022 har Pådriv Oslo spesielt fokus på sirkularitet, sosial bærekraft, byens tåleevne og boligmangfold. ‍

Er du interessert i å høre mer om partnerskap i Pådriv? Kontakt Karin Lindgård på 416 48 313

Nytt fra Pådriv

Oslo