Den hemmelige hagen

Publisert
23
/
6
/
21

Godt gjemt mellom tungt trafikkerte Persveien og Ulvensplitten på Ulven ligger det en uoppdaget flik av grønt. De fleste som går her nå er pilegrimer - for dette er en del av pilegrimsleden til Trondheim. Noen bikuber og besøkende birøktere fra ByBi finner du også. Men noe stort er på gang, og snart kan du også være med å oppdage Ulven nærmiljøhage!

Et samarbeid i Pådrivs ånd

Her finner du også Østre Aker kirke, en ærverdig bygning som troner på høyden, omkranset av trær og med utsikt østover. Østre Aker og Haugerud menighet har lenge jobbet sammen med Pådriv for å åpne den grønne lungen rundt kirken for flere. På bildet ser du interimstyret med lokale ildsjeler fra nabolaget og menigheten. Carla Franziska Hoyer er studentintern i Pådriv fra NMBU, og har de siste månedene vært primus motor for å få i gang nærmiljøhagen sammen med menigheten, nærmiljøet, NMBU og Oslo kommune. De er bredt representert på ulike måter med pådrivere fra Gravferdsetaten, Plan- og bygningsetaten og Bykuben, Bymiljøetaten, og bydel Bjerke og Alna.

Et urbant dyrkeprosjekt
Hagen skal bli en sosial møteplass, og en arena for dyrking og læring. På lang sikt vil den være en del av Den grønne ringen og et viktig grøntareal for beboere på Ulven, Økern, Løren, Valle og Teisen. Allerede nå er et samarbeid på gang med Grenseløse grønnsaker, en dyrkegruppe for innvandrerkvinner som holder til på Geitmyra på Sagene. De donerer planter til kjøkkenhagen på Ulven, mens nærmiljøhagen vil stille opp med hjelp til vanning på Geitmyra i sommer. Antec Biogas AS forsørger hagen med gjødsel fra industriavfall gjennom et forsøk i samarbeid med NMBU. Slik kan slakteriavfall, fiskeslam samt svartvann og matavfall fra borettslag utnyttes. Dette er sirkulærøkonomi i praksis! Nærmiljøhagen er i ferd med å bli et av prosjektene i Pådriv Hovinbyen med størst fart og utvikling.

Lokal ungdom klare for sommerjobb

Snart er lokal ungdom fra hele fire bydeler - Grorud, Bjerke, Alna og Stovner - klare for å starte årets sommerjobb i nærmiljøhagen. De lønnes gjennom midler fra NAV og bydelene, og skal være med å utvikle og vedlikeholde hagen gjennom sommeren. I samarbeid med Lif Laga skal de for eksempel plante 35 epletrær i hagen. Gjennom dette, i tillegg til kartlegging av arealer til lommeskog og planteskole bidrar hagen dermed også til prosjektet Oslotrær, der kommunen vil plante 100 000 trær innen 2030.

Ungdommene skal også plante spiselige vekster, bygge pallekarmer, og servere vafler til nærmiljøet. Den sosiale entreprenøren Kompass & Co bidrar med lang erfaring innen ungdomsarbeid og har skreddersydd kurs med arbeidsleder-workshop, teambuilding og læring om matsvinn for ungdommene. UngDyrk i Bydel Grorud har vært en inspirasjon for både ungdomsarbeidet og utviklingen av hagen.

Nye samarbeid med akademia


Vannforskningsinstituttet NIVA er også koblet på og bidrar til bærekraftig vannhåndtering. Hagen ønsker å bruke regnvann og utforske sirkularitet i vannhåndtering - et første steg er regnvannstønner denne sesongen. Nasjonalt senter for urbant landbruk ved NMBU bistår med kompetanse for å få en oversikt over tilstanden i jorda, har sponset jordprøver som har utelukket forurensning, og kobler studenter på prosjektet. Hagen kan etterhvert også bli en spennende case-arena for studenter innen både urbant landbruk, overvann, kunst og sosialt entreprenørskap og innovasjon fra for eksempel OsloMet og NMBU. Først ute er den nye mastergraden i urbant landbruk ved NMBU, som starter opp allerede til høsten.

Hva skjer videre?
Hva blir å finne i hagen? Regnbuen barnehage på Teisen har tegnet drømmehagene sine og ønsker seg massevis av trær, og skal være med å plante ut 100 solsikker. Flere har vært med å tenke. I nærmiljøhagen kommer alt du har lest om over og mer til - kanskje eplehage, labyrint, klosterhage, sittegrupper og parseller - det er bare å følge med! Du finner nærmiljøhagen på Instagram: @ulvenhagen

Oslo bispedømme er partner i Pådriv og har selv ønsket dette prosjektet på eget område i lang tid, nå er det blitt konkret etter mye hardt arbeid fra mange parter. Vi er spent på hvordan hagen vokser og utvikler seg videre.

Vil du vite mer eller koble deg på prosjektet? Kontakt Carla Franziska Hoyer (intern i Pådriv, student ved NMBU og ansatt av menigheten som leder av hagen i sommer) carla.franziska.hoyer@nmbu.no

Nytt fra Pådriv

Oslo